ورزشکار معروف انگلیسی : صهیونیستها با ابزار رسانه و پول مردم را شستشوی مغزی می دهند

ورزشکار معروف انگلیسی : صهیونیستها با ابزار رسانه و پول مردم را شستشوی مغزی می د

سیب موز: ورزشکار معروف انگلیسی : صهیونیستها با ابزار رسانه و پول مردم را شستشوی مغزی می دهند

سیب موز به گزارش خبرگزاری قدس (قدسنا)، روزنامه اسرائیلی جرزالیم پست در خبری نوشت "تایسون فیوری" بوکسور مطرح انگلیسی که در رشته ورزشی خود یکی از بهترین های جهان محسوب می شود با انتشار فیلمی در فضای یوتیوب به مخاطبان خود هشدار داده است که در معرض شستشوی مغزی از سوی یهودیان صهیونیستی که تمامی بانک ها و رسانه ها را در اختیار دارند قرار نگیرند.

فیوری در این کیلپ تصریح می کند: "دنیا دیوانه شده است، هیچ اخلاقیات و صداقتی وجود ندارد، انسان ها مانند افراد ساده از سوی صهیونیست ها شستشوی مغزی داده شده اند، افرادی که صاحبان تمامی بانک ها، تمامی روزنامه و تمامی کانال های تلویزیونی هستند."

به گزارش سیب موز

در پی انتشار این کلیپ تصویری، کمپین حامی رژیم صهیونیستی که بر اقدامات ضد اسرائیلی در انگلیس نظارت می کند اظهار کرده است علیه فیوری شکایتی به هیئت بوکس انگلیس تنظیم کرده است.

تمام/ا.ت/28