بهترین راه برای یادگیری شنا چیست

بهترین راه برای یادگیری شنا چیست

شما حتی اگر از آب هم می ترسید، می توانید در هر سنی و بدون در نظر گرفتن توانایی هایتان، شنا کردن را یاد بگیرید! با وجود اینکه بعضی ها می توانند بدون آموزش های رسمی، مقدمات شنا را یاد بگیرند، اما بهترین و موثرترین راه برای یادگیری این مهارت، این است که زیر نظر یک مربی شنای شایسته تمرین کنید.

بپرید وسط گود!

با اختصاص زمان و منابع لازم برای موفقیت، به یادگیری شنا متعهد شوید. درباره ی تصمیمتان به یادگیری، با خانواده و دوستانتان صحبت کنید، و بخواهید تا شما را تشویق و پشتیبانی کنند.

چند جلسه ی تمرینی را با یک مربی شنای ماهر ترتیب دهید، مربی ای که توسط نهادهای معتبر آموزش دیده و مدرک گرفته باشد. حداقل 30 دقیقه در هفته، خارج از جلسات تمرینی تان، در یک استخر به شنا کردن بپردازید. اگر ممکن بود، تحت نظر یک نجات غریق شنا کرده، و هیچوقت تنهایی شنا نکنید.

برای شروع شنا آماده شوید

اطمینان حاصل کنید محلی که می خواهید در آن شنا بیاموزید، محلی امن، و با درجه ی حرارت مناسب برای یادگیری است. به اعتقاد صلیب سرخ آمریکا، آموزش شنا باید در محیطی پاکیزه، خوب نگهداری شده، و در آبی صورت بگیرد که از نظر شیمیایی به خوبی متعادل شده است.