نگاه فنی به 2 حرکت پایه ای زیر بغل

نگاه فنی به 2 حرکت پایه ای زیر بغل

سیب موز: نگاه فنی به 2 حرکت پایه ای زیر بغل

سیب موز: نگاه فنی به 2 حرکت پایه ای زیر بغل

وقتی پول اور پیروز می شود

دو حرکتی که در موردشان صحبت می شود روی بخش پائین زیربغل به خوبی فشار می آورند اما به نظر شما کدامیک از آنها به لحاظ افزایش دامنه حرکتی و زمان تحت فشار بودن عضله بهتر است؟

به گزارش سیب موز: زیربغل سیمکش بازوصاف

یک حرکت کلاسیک است برای ایجاد پیش خستگی در زیربغل ها یا از طرفی می شود آن را به عنوان حرکتی تمام کننده در تمرین زیربغل استفاده کرد.

در این حرکت عضلات زیربغل به طور کاملا مجزا فراخوانی می شوند به اضافه عضلات میانی بدن. احتمالا در یک ست سنگین از این حرکت می توانید درگیری عمیق فیبرهای شکم را حس کنید و این کاملا قابل پیش بینی است.

در این حرکت نیاز به فعالیت قابل توجه در عضلات ثبات دهنده وجود دارد به ویژه اوقاتی که وزنه را سنگین تر کنید این اتفاق پررنگ تر می شود.

اگر زمانی که در مسیر بالا رفتن بازوها موازی زمین می شوند حرکت را متوقف کنید عضلات زیر بغل و عضلات میانی بدن تحت فشار بسیار شدیدی قرار می گیرند. برای انجام موثر این حرکت 2 کلید وجود دارد یکی مکث 1 ثانیه ای در اوج انقباض عضله است و دیگری پائین بردن کامل میله به طوری که دستگیره کابل درست در خط نگاه تان قرار بگیرد.

نگاه فنی به 2 حرکت پایه ای زیر بغل 2

پول اور میز زیرسینه

این حرکت که ویژه بخش تحتانی زیربغل است اندکی آزمون و خطا لازم دارد از بابت محل قراردهی میز پرس. لازم است میز پرس به اندازه کافی دور از پایه کابل قرار داده شود تا اجازه دهد در بخش شروع حرکت که بازوها پشت سر قرار دارند، کامل صاف باشند بدون آنکه وزنه روی پایه قرار گیرد.

شاید لازم باشد چند تکرار آزمایشی اجرا کنید تا بتوانید محل درست قرار دادن میز را پیدا کنید.

برخلاف حرکت سیمکش بازو صاف، پول اور روی میز زیرسینه حداقل نیاز را به فعالیت عضلات ثبات دهنده دارد.

اگر فکر می کنید پول اور حرکتی برای عضلات سینه است، درست فکر می کنید اما وقتی شیب میز مثبت باشد(میز بالاسینه) درگیری سینه بیشتر هم می شود. اجرای پول اور روی میز زیرسینه حرکتی عالی برای زیربغل است که کلید آن در حفظ فاصله دست ها به عرض شانه و صاف نگهداشتن بازوها در طول حرکت است. باز و بسته کردن زاویه آرنج ها در طول دامنه حرکت به صورت خودکار درگیری پشت بازو و سینه را افزایش می دهد.

حرکت ویژه زیربغل

با مقایسه مباحث فوق تا به حال تشخیص داده اید که پول اور روی میز زیرسینه حرکت بهتری برای هدف قرار دادن زیربغل هاست. حتی با اینکه سر نسبت به پاها در ارتفاع پایین تری قرار می گیرد، روی جاذبه کابل تاثیری نمی گذارد و تاثیر حرکت در زمان کشیدن کابل کم نمی شود در نتیجه عضلات زیر بغل برای مدت طولانی تری در دامنه حرکت درگیر باقی می ماند.

از آنجایی که می توانید کابل را به پاها نزدیک تر کنید، مثل سیمکش بازو صاف می توانید عضلات زیربغل را به خوبی منقبض کنید. زاویه بدن باعث می شود عضلات زیر بغل در دامنه بلندتری از حرکت درگیر شوند. در مقایسه با سیمکش بازو صاف که نیاز به مکث دارد تا فشار روی عضله حفظ شود، پول اور روی میز زیرسینه اجازه می دهد که کابل را پشت سر هم ببرید.

این خاصیت که حفظ تعادل در این حرکت مسئله سختی نیست باعث می شود در این مقایسه پول اور حرکت برتر باشد.

بادی فول