عصرانه با کیک هویج و طعم د ارچین

سیب موز :مجله آشپزی مثبت - نازلی حمید ی: بیایید با هم دست به کار شویم و یک عصرانه خوشمزه درست کنیم. می توانید دوستان خود را دعوت کنید و با کیک هویچ و دارچین در یک دور همی صمیمی از آنها پذیرایی کنید.

عصرانه با کیک هویج و طعم د ارچین

مواد لازم

٣ عد د تخم مرغ ٢٢٠ گرم شکر 2/1 ق چ وانیل ١٢5 گرم روغن 5٠ گرم  آب ٢5٠ گرم آرد ١ ق م  بیکینگ پود ر ٢ عد د هویج بزرگ رند ه شد ه ٢ ق م  د ارچین 5٠ گرم گرد وی خرد شد ه خامه و پود ر قند برای تزیین

طرز تهیه:

1. فر را روشن کرد ه و د ر د مای ١٨٠ د رجه سانتی گراد تنظیم کنید. تخم مرغ ها را با شکر و وانیل د ر یک ظرف مناسب بریزید و آنها را باهمزن برقی آنقد ر بزنید تا حجم آن د و برابر شود و رنگ مخلوط به زرد کمرنگ د رآید.

بنا به گزارش سیب موز : 2.  حالا روغن و آب را افزود ه و د وباره به مد ت یک د قیقه باهمزن هم بزنید.

3. د ر یک ظرف جد اگانه آرد و بیکینگ پود ر را الک کنید، سپس آن را آرام آرام به مخلوط اضافه کرد ه و مواد را با لیسک به صورت د ورانی هم بزنید تا مخلوط یکد ستی حاصل شود.

4.  حالا باید هویج، گرد و و د ارچین را به مخلوط اضافه کنید و د وباره با لیسک هم بزنید تا مایه کیک آماد ه شود.

5. قالب را باکمی روغن مایع چرب کرد ه و مخلوط را د ر قالب بریزید، سپس آن را د ر فر به مد ت 45 د قیقه قرار د هید تا کیک بپزد.

6. بعد از 45 د قیقه یک سیخ چوبی را د اخل مرکز کیک فرو کنید. د رصورتی که کاملاً پخته باشد، هیچ ماد ه ای به سیخ نمی چسبد.

7.  روی کیک را می توانید با خامه و پود ر قند تزیین کنید.