"Robert Brou" رابرت برو ، طراح و سازنده " Naturalism Furniture " مبلمان برگرفته از طبیعت

سیب موز او طرح های اصلی خود را از کشف زیبایی های طبیعت ، از حیوانات، گیاهان، و آب الهام می گیرد.

"Robert Brou" رابرت برو ، طراح و سازنده " Naturalism Furniture " مبلمان برگرفته

سیب موز: "Robert Brou" رابرت برو ، طراح و سازنده " Naturalism Furniture " مبلمان برگرفته از طبیعت

"gorilla" الهامی از فرم بدن گوریل ، المانی هنری میان مجسمه ، صندلی و یا فرمی از گوریل

"Robert Brou" رابرت برو ، طراح و سازنده " Naturalism Furniture " مبلمان برگرفته 2

مبلمان ناتورالیسم رابرت برو ،شرح کاملی از سبک مجسمه های کاربردی و الهام گرفته از طبیعت است ،برو مبلمانی تولید می کند که بسیار هیجان انگیز است ، پر از حرکت و جنبش و کاراکتر .

"Robert Brou" رابرت برو ، طراح و سازنده " Naturalism Furniture " مبلمان برگرفته 3

""wave" میز تحریری برگفته از امواج سهمگین دریا

"Robert Brou" رابرت برو ، طراح و سازنده " Naturalism Furniture " مبلمان برگرفته 4

همه تجهیزات مورد نیاز نیز در این میز تحریر تعبیه شده است.

"Robert Brou" رابرت برو ، طراح و سازنده " Naturalism Furniture " مبلمان برگرفته 5

رابرت عقیده دارد که تولید هرکار چوبی یک ماجراجوئی جدید همراه با خلاقیت است.

او در باره ساخت دوباره از روی کارهای اصیل چوبی ، هنگامیکه یکی از کارهای ناکاشیما طراح بزرگ آمریکائی را دوباره سازی می کرده است ، می گوید :

به گزارش سیب موز

این سومین باری است که من صندلی ناکاشیما را دوباره تولید کرده ام اما این اولین باری است که اینکار را از روی یک صندلی اصیل که توسط سازنده اصلی ساخته شده است ، دوباره سازی می کنم ، این مایه دلخوشی است که بتوانی یک کار چوبی اصل را ببینی و از هم بشکافی و ملاحظه کنی که استاد اصلی آنرا چگونه ساخته است. آیا این یک دوباره سازی محسوب می شود یا اینکه یک کار اصیل است ؟

از جملات فوق به عمق عشقی که به ساخت کارهای چوبی اصیل دارد پی می بریم .

"Robert Brou" رابرت برو ، طراح و سازنده " Naturalism Furniture " مبلمان برگرفته 6

"ebony" این هم میز کنفرانس از آبنوس با پایه های خاص .

"Robert Brou" رابرت برو ، طراح و سازنده " Naturalism Furniture " مبلمان برگرفته 7

"Porcupine" جوجه تیغی این هم میز جلو مبلی برگرفته از فرم جوجه تیغی

"Robert Brou" رابرت برو ، طراح و سازنده " Naturalism Furniture " مبلمان برگرفته 8

"WALNUT CHAIR" صندلی از چوب گردو

H75 cm*D57.5 cm * D 67.5 cm

"Robert Brou" رابرت برو ، طراح و سازنده " Naturalism Furniture " مبلمان برگرفته 9

سازنده این صندلی را "Half a shell" نامیده است ؟!!

"Robert Brou" رابرت برو ، طراح و سازنده " Naturalism Furniture " مبلمان برگرفته 10

"WATERSPOUT" فواره ، فرمی از جهش آب را تداعی می کند.

به نظر شما آیا این کارچوبی می تواند کاربردی هم داشته باشد؟

"Robert Brou" رابرت برو ، طراح و سازنده " Naturalism Furniture " مبلمان برگرفته 11

بله ، فایلی چهار کشو با حفظ همه زیبای های یک کاز هنری در حد یک مجسمه.

"Robert Brou" رابرت برو ، طراح و سازنده " Naturalism Furniture " مبلمان برگرفته 12