هیئت بسکتبال با قائم مقام اداره می شود/ مشکلی با غیبت صادق زاده نداریم

سیب موز معاون توسعه امور ورزش اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان گفت: صادق زاده در زمان نبودش در ایران، رضایی را به عنوان قائم مقام هیئت معرفی کرده است.

هیئت بسکتبال با قائم مقام اداره می شود/ مشکلی با غیبت صادق زاده نداریم

سیب موز: هیئت بسکتبال با قائم مقام اداره می شود/ مشکلی با غیبت صادق زاده نداریم

هیئت بسکتبال با قائم مقام اداره می شود/ مشکلی با غیبت صادق زاده نداریم 2

علیرضا امینازاده در گفتگو با خبرنگار ایمنا در خصوص عدم حضور محسن صادق زاده رییس هیئت بسکتبال استان اصفهان در این هیئت، اظهار داشت: صادق زاده با توجه به هماهنگی که با فدراسیون بسکتبال و اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان انجام داده است، احمد رضایی را به عنوان نایب رییس و قائم مقام هیئت معرفی کرده است.

وی گفت: صادق زاده در حال حاضر خارج از کشور است.

امینازاده ادامه داد: با توجه به اینکه هیئت بسکتبال مشکلات مالی داشت و در برداشت از حساب هیئت دچار مشکل شده بودند، نامه ای به بانک زدیم و امضای رضایی را به بانک معرفی کردیم تا بتواند از حساب هیئت پول برداشت کند.

به گزارش سیب موز

معاون توسعه امور ورزش اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان بیان کرد: هیئت بسکتبال استان هیئت رییسه دارد و اعضای آن فعالیت می کنند و برنامه های هیئت عملاً در حال انجام است. رضایی نیز در هیئت فعالیت دارد.

امینازاده اضافه کرد: صادق زاده تا آخر شهریور از سفر برمی گردد و تا زمانی که برنامه های هیئت در حال انجام است، مشکلی با غیبت وی نداریم.

15119