به سوی غارهای مرمرین شیلی

سیب موز: اگر شغلتان را ترک کرده اید تا به جاهایی سفر کنید که تنها رویایی بوده اند که در عکس ها دیده اید، مقصد نهایی ممکن است کاملا ناامید کننده باشد اگر با استانداردهایی که انتظار داشته اید مطابقت نکند. امتیاز خبر: 96 از 100 تعداد رای دهندگان 3472  برترین

ها: اگر شغلتان را ترک کرده اید تا به جاهایی سفر کنید که تنها رویایی بوده اند که در عکس ها دیده اید، مقصد نهایی ممکن است کاملا ناامید کننده باشد اگر با استانداردهایی که انتظار داشته اید مطابقت نکند. غارهای مرمرین شیلی چنین رویایی را در ذهن «کریس هیلاری» ایجاد کرده بودند و او رفت تا بزرگترین شگفتی این کشور را خودش ببیند. هیلاری عکاس تبلیغاتی بود که به عکاس منظره تبدیل شد. او بعد از اینکه از شغل روزمره خود خسته شد به امریکای جنوبی رفت تا بتواند از زیبایی های آن عکاسی کند.  در ابتدای ورود به غار مناظر به روشنایی کبودرنگی که او انتظار داشت نبودند. راهروها تیره و غم انگیز بودند و موجب شدند او فکر کند که شاید درخشش آبی یخی تنها تبلیغاتی بودند که شباهتی با اصل موضوع نداشتند. همان طور که در حال کشف و ماجراجویی در فضاهای خطرناک غار بود کم کم چشم اندازش روشن شد تا اینکه به نقطه شگفت انگیز نهایی رسید و با مناظری روبرو شد که شبیه نقاشی های رنگ روغن پیچ و تاب خورده بودند. صحنه های جادویی با الگوهای انتزاعی و در پایان، این سفر واقعا ارزشش را داشت. تصاویر این غارهای مرمرین فیروزه ای را در این مطلب مشاهده می کنید.

به سوی غارهای مرمرین شیلی

سیب موز: به سوی غارهای مرمرین شیلی

به سوی غارهای مرمرین شیلی 2 به سوی غارهای مرمرین شیلی 3 به سوی غارهای مرمرین شیلی 4 به سوی غارهای مرمرین شیلی 5 به سوی غارهای مرمرین شیلی 6 به سوی غارهای مرمرین شیلی 7 به سوی غارهای مرمرین شیلی 8 به سوی غارهای مرمرین شیلی 9 به سوی غارهای مرمرین شیلی 10 به سوی غارهای مرمرین شیلی 11 به سوی غارهای مرمرین شیلی 12 به سوی غارهای مرمرین شیلی 13