تاکتیک دستاوردسازی برای برجام بی فایده است

سیب موز تاکتیک دستاوردسازی برای برجام، بی فایده است. اولا ادراک برجام قریبا هیچ را جامعه در معیشت خود لمس می کند. ثانیا پس از انتخابات آمریکا با افزون طلبی برجامی از ایران مواجه خواهیم شد. بنابراین آقای روحانی باید دستاوردهای برجام را آخر پائیز برای مردم بشمارند.

تاکتیک دستاوردسازی برای برجام بی فایده است

سیب موز: تاکتیک دستاوردسازی برای برجام بی فایده است

تاکتیک دستاوردسازی برای برجام بی فایده است 2

به گزارش ایمنا، «برجام برای تاریخ ما بس است» اتفاقا این حرف آقای روحانی درست و مورد قبول آحاد مردم است. برجام به تجربه تاریخی ملت ایران تبدیل شده و خسارت محض را به بار آورده است. براین اساس واقعا برجام برای تاریخ ما بس است.

اظهارات آقای روحانی در موضوع برجام را به سه بخش می توان تقسیم نمود.

به گزارش سیب موز

1- تصویرسازی کاذب از برجام : این ترفند دو سال از جامعه برای روحانی استمهال گرفت. مردم در شرایط سخت معیشتی، تحقق وعده 100 روزه و 150 وعده اقتصادی روحانی را در پسا برجام به انتظار نشستند.

2- برجسته سازی کاذب و بزک برجام : این تاکتیک برای مدیریت انتظارات جامعه از برجام و طفره رفتن از وعده های برجامی عملیاتی شد. در این مرحله بود که برجام را خدا آورد و خورشید تابان شد.

3- دستاورد سازی غیر واقعی برای برجام: با تقریبا هیچ شدن برجام، دستاوردسازی غیر واقعی برای برجام جهت پاک کردن حافظه مردم و دستکاری ادراک جامعه، در دستور کار قرار گزفته است. در این مرحله گفته شد برجام امنیت آورد و...

تاکتیک دستاوردسازی برای برجام، بی فایده است. اولا ادراک برجام قریبا هیچ را جامعه در معیشت خود لمس می کند. ثانیا پس از انتخابات آمریکا با افزون طلبی برجامی از ایران مواجه خواهیم شد. بنابراین آقای روحانی باید دستاوردهای برجام را آخر پائیز برای مردم بشمارند.

شاید اساسا از ابتدا به اشتباه تصور می کرده ایم برجام قرار است برای ملت ایران گشایش اقتصادی ایجاد کند. در پرتو اطلاعات جدید، شاید درست تر این است که بگوییم برجام بخشی از یک تجارت میان دو گروه خاص در ایران و امریکا بوده و برای آنها که باید گشایش ایجاد می کرده، ایجاد کرده است.

مثلا اگر بوئینگ برای توافق با ایران هزینه کرده، جایزه اش را هم گرفته و با واسطه یا بی واسطه یکی از اصلی ترین طرف هایی بوده که از توافق نفع برده است. یا برخی تاجر-دیپلمات های ایرانی را می شناسیم که کسب وکارشان در اثر برجام رونقی فزاینده یافته طوری که اکنون حتی نیازی نمی بینند سری به ایران بزنند.

از این منظر، برجام اساسا –و در یک سطح- یک توافق میان دو الیت خاص و با هدف تامین برخی منافع خاص بوده و بنابراین بی معناست از آن توقع داشته باشیم نفعی به عموم ملت ایران برساند. از یک دیدگاه راهبردی تر، برجام اگر هم قرار بوده آبی زیر پوست کسی بدواند، همان بخش خصوصی غیرانقلابی را مدنظر داشته که بناست به تعبیر اسناد امنیتی در امریکا خرج پروژه تغییر در ایران را بدهد و توده های محروم و منتظر ایرانی از همان آغاز جایی در این معامله نداشته اند./08166/122