تحسین تامین اجتماعی ایران توسط ایسا

سیب موز دبیرکل اتحادیه بین اللملی تامین اجتماعی در آئین افتتاح سمینار منطقه ای اتحادیه بین المللی تامین اجتماعی در جنوب شرقی آسیا گفت: از پوشش بیمه ای گسترده برای مردم ایران آگاه هستیم و این موفقیت را به مردم ایران تبریک می گویم.

تحسین تامین اجتماعی ایران توسط ایسا

سیب موز: تحسین تامین اجتماعی ایران توسط ایسا

تحسین تامین اجتماعی ایران توسط ایسا 2

به گزارش ایمنا و به نقل از روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، دبیرکل اتحادیه بین المللی تامین اجتماعی با اشاره به حمایت اعضا در راه اندازی شبکه ای 70 انجمن در جنوب شرق آسیا گفت: مسئولیت های ایسا وسیع و متعدد است و بسط تامین اجتماعی و بیمه ها، اجرای طرح نوین تامین اجتماعی د رکشورهای عضو، استفاده بهینه از منایع انسانی و گسترش ICT، را عمده ترین این مسئولیت ها برشمرد.

کنکلوسنکی در تبیین برنامه ها و طرح های اتحادیه افزود: برنامه های ایسا در برگیرنده منافع اعضا، بسط تامین اجتماعی و تعهد جهانی است و برای تحقق این مهم اعضا تلاش خواهند کرد.

به گزارش سیب موز

وی نقش ایران را در مبادله تجربیات با کشورهای عضو اتحادیه چشمگیر خواند و اظهار داشت: مسئولیت پذیری و عزم سازمان تامین اجتماعی ایران به منظور پوشش گسترده بیمه ای مردم قابل تحسین و تبریک است و نقش راهبردی ایران درتوسعه برنامه های ایسا در آسیا تلاش های فعالانه آن در سال گذشته در همین راستا قابل تامل است.

کنکلوسکی با تاکید بر اهداف و رویکرد اتحادیه افزود: اگرچه هر کشوری تابع قوانین و مقررات خاص خود است اما تمام کشورهای عضو همواره تلاش می کنند که در مسیر بسط پوشش بیمه های برای کارگران، کارمندان و شاغلان در مشاغل رسمی و غیر رسمی حرکت کنند که بتوانند به موازی تبادل تجربیات و هم افزایی، گام های موفق و موثری در توسعه اقتصادی، تنظیم بازار کار و کنترل عوامل اقتصادی بردارند.

دبیرکل اتحادیه بین اللملی تامین اجتماعی گفت: از پوشش بیمه ای گسترده برای مردم ایران آگاه هستیم و این موفقیت را به مردم ایران تبریک می گویم.

کنکلوسنکی در پایان ضمن دعوت از ایران برای شرکت در سمینار 14 تا 18نوامبر در کشور پاناما اعلام کرد: دستور کار سمینار مورد نظر راه حل هایی برای چالش های موجود در عرصه تامین اجتماعی و همچنین برگزاری انتخابات سال آینده میلادی ایسا خواهد بود و حضور حداکثری در این سمینار نقش مهمی در پیشبرد خط مشی و اهداف اتحادیه دارد./01189/142