پسرعموی امام موسی صدر در اصفهان

سیب موز آیت اللّه سید مرتضی مستجاب الدعواتی مشهور به «مستجابی» فرزند حاج سید اسدالله مستجاب الدعواتی و نوۀ آیت الله سید ابوالحسن صدرعاملی است که از جوانی به دلیل برخورداری از نسبت فامیلی با خاندان صدر رابطه ی نزدیک با امام موسی صدر داشته است.

پسرعموی امام موسی صدر در اصفهان

سیب موز: پسرعموی امام موسی صدر در اصفهان

پسرعموی امام موسی صدر در اصفهان 2

به گزارش ایمنا، به مناسبت فرارسیدن 9شهریور ماه، سالروز ربوده شدن امام موسی صدر سعی بر آن داشتیم تا با آیت الله مستجابی که از دوستان صمیمی و شفیق امام موسی صدر در اصفهان به شمار می آیند گفتگویی ترتیب دهیم، ولی ایشان بنا به دلایلی از انجام هر گفتگویی با رسانه ها خودداری می نماید .با این حال تصمیم بر آن گرفتیم تا در مطلبی هر چند کوتاه به معرفی این عالم برجسته و کمتر شناخته شده و ارائه نظراتش در مورد خانواده صدر و امام موسی صدر بپردازیم.

آیت الله مستجابی به دلیل برخورداری از نسبت خانوادگی و اینکه خود از نوادگان خاندان صدر است، از جوانی رابطه ای نزدیک و صمیمی با امام موسی صدر داشته است که این دوستی و تعلق خاطر، همچنان به قوت خود باقی است.

به گزارش سیب موز

آیت الله مستجابی تحصیلات خود را در حوزۀ علمیۀ تهران و نجف ادامه داد و موفق به اخذ درجه اجتهاد از سوی آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی شد. او یکی از مبارزان سیاسی در دورۀ ملی شدن صنعت نفت و از نزدیکان آیت الله کاشانی به شمار می رود. آیت الله مستجابی در امور خیریه و عام المنفعه از سوابق طولانی برخوردار است و همچنین دستی نیز در حوزۀ شعر و ادب و هنر دارد.

آیت الله حاج سید مرتضی مستجابی، پسر عموی امام صدر و نتیجه ی مرحوم آیت الله سید ابوالحسن صدر عاملی، امروز بزرگ خاندان صدر در ایران و عراق و لبنان است. وی نه تنها یکی از نزدیک ترین و بلکه وفادارترین دوستان امام صدر در ایران است، بلکه بی مبالغه مخزن الاسرار خاندان بزرگ و شریف صدر در جهان و همچنین دانشگاهی بی انتها در حوزه ی رجال و تاریخ معاصر ایران، عراق و عالم تشیع است.

هر پژوهشگری که مایل باشد در باره ی رجال خاندان صدر و همچنین پیوند تک تک آن بزرگواران با تاریخ معاصر ایران تحقیق و مداقه کند، چاره ای ندارد جز آن که برای کسب اطلاعات به وی مراجعه کند.

به گفته وی، امام موسی صدر هرموقع به اصفهان می آمد اولین مکانی که برای حضور انتخاب می کرده منزل سید مرتضی بوده و با اینکه حاج آقا حسین خادمی نیز که از بستگان ایشان در اصفهان است، در آنجا حضور پیدا نمی کرده و انس خاصی با آقای مستجابی داشته است.

آیت الله مستجاب الدعواتی، امام موسی صدر را حلیم و رفیق خطاب نموده اند و معتقد هستند که وی می داند که با هر کسی چگونه برخورد داشته باشد.

سربلندی شیعیان لبنان به دست امام موسی

وی در بیانی گفته است: امام موسی صدر شیعه لبنان را سربلند ساخت و در دنیای تشیع و کشورهای اسلامی مطرح ساخت. همچنین در کنار مبارزات سیاسی، خدمات او در حدی است که همه آنها را نمی توان برشمرد. ناگزیر، نام چند مجموعه فعال را می برم. یکی از خدمات امام موسی صدر، تأسیس دارالایتام بیروت بود که ساختمانی است شش طبقه و در کنار دریا که صدها آواره و یتیم و بی خانمان جنگی... را سکونت می دهد و حوائج آنها را تأمین می نماید. همچنین بیمارستان بزرگ و مجهزی برپا داشت که برای حفظ جان و درمان بیماران شیعه و... شبانه روز فعالیت دارد. ساختمان های دیگری نیز اعم از دبستان، دبیرستان و دانشگاه در صور برپاست که همگی زیر نظر مستقیم امام موسی صدر اداره می شد و هنوز هم تا آنجا که خبر می رسد، مشغول به کارند.

آیت الله مستجابی خاطرنشان کرده است: باید روحانیت امام موسی صدر را در زمینه خانوادگی خلاصه کنیم. او یک انسان به تمام معنی است و از عواطف سرشار انسانی بهره مند است. به علم و حکمتش از طرق مختلف می توان پی برد، ولی هیچکس نمی تواند از ابعاد برجسته علمی حدس بزند که او تا چه حد انسان دوست و شیفته عواطف معنوی و شخصیت انسانی بود. این جانب از باده مهرش بیشتر سرمست شده است تا از محامد دیگرش. به همین دلیل می خواهم بگویم که او یک انسان فوق العاده بود. او تجلی گاه یک عارف بزرگ الهی بود. او فدای عشق و عواطف مردمی گردید. او مفقود شد تا زجر و شکنجه را از دیگران بردارد و چگونه زیستن را به فرزندانش بیاموزد.

خاطره ای از جستجو برای یافتن امام موسی صدر

وی خاطره خود را به این شکل بیان کرده است: حقیر برای یافتن ردّپایی از محبوب گرامی خود به هر جا سفر کردم و از هر کس که ادعایی داشت، ملاقات و استفسار کردم و با زحمتی طاقت فرسا که با روانم آشنا نبود، شب و روز در جستجوی گم شده خود می گشتم و از همه آنها جواب می شنیدم که امام موسی زنده است و در خارج زندانی است. تا آنکه برای دیداری از مردم هند، رهسپار آن دیار شدم. پس از جستجوی زیاد، مردی که به زبان اردو حرف می زد و سخن مرا می فهمید، من را به دیدار با مردی دعوت کرد که ادعا داشت پیشگوست. صبح زود مرا از دریا به جنگلی راهنمایی کرد. آن جنگل خیلی وحشتناک بود، ولی چون مقصودی در پیش بود، با هر پیش آمدی می جنگیدم، تا آنکه به مردی برخورد کردم عریان و تنها! در برابر او به زانو درآمدم، زیرا بسیار پرهیبت بود. به چشم های او تنها یک بار توانستم نگاه کنم. همان نگاه اول او، آن قدر پرقدرت بود که نتوانستم دو مرتبه او را نگاه کنم. بدون آنکه من یا همراه من چیزی بر زبان آوریم، چوبی به دست گرفت و روی زمین خط کشید و گفت: سال دیگر خبر او می رسد. باز من در ذهنم فکر کردم که بپرسم امام زنده است؟ بلافاصله گفت: سر او هم برهنه است. دیگر چیزی نگفت. من تاریخ آن را در نظر داشتم تا روزی که از آمریکا، مردی که به آن کشور پناهنده شده بود، در مصاحبه ای گفت: امام موسی در باغی بیرون شهر محبوس است. من تحقیق کردم درست یک سال از گفته آن مرد هندی گذشته بود. این بود جریان جستجوی من. خداوند انشاءالله او را به خاندانش برگرداند و دل مسلمین را شاد فرمایند.

نگارش کتاب یاران موافق در احوال امام موسی صدر

ازخاطرات آیت الله سید مرتضی مستجابی به تازگی کتابی تالیف شده با عنوان یاران موافق، که در این کتاب اطلاعات ارزشمندی از تاریخ معاصر ایران و به خصوص احوال امام موسی صدر بیان شده است.

این کتاب که به کوشش حمید قزوینی تهیه و تدوین شده، در بخش خاطرات شامل «تولد، خانواده و اولین هجرت»، «خاندان صدر»، «ورود به سلک روحانیت»، «مبارزات سیاسی»، «امام موسی صدر» و «سجادۀ شعر» می باشد.

شرح مختصری از زندگینامه افرادی که از آنها در متن کتاب یاد شده، اسناد و تصاویر، نامه های مبادله شده بین امام موسی صدر و آیت الله مستجابی و نامه هایی از سایر شخصیت های سیاسی و فرهنگی معاصر از جمله بخش های دیگر این کتاب است./

12135/162