افزایش 22درصدی خرید گندم از کشاورزان گلپایگانی

سیب موز مدیرجهاد کشاورزی گلپایگان گفت: امسال 6 هزار تن گندم از کشاورزان خریداری شده که در مقایسه با سال گذشته 22درصد افزایش داشته است.

افزایش 22درصدی خرید گندم از کشاورزان گلپایگانی

سیب موز: افزایش 22درصدی خرید گندم از کشاورزان گلپایگانی  حیدرعلی گل محمدی  امروز در گفتگو با خبرنگار ایمنا از شهرستان گلپایگان اظهار داشت: در سال زراعی اقداماتی مانند توسعه کشت ارقام پر محصول، یکپارچه سازی اراضی، ترویج و توسعه روش های نوین آبیاری، آموزش کشاورزی، توسعه استفاده از ادوات جدید مکانیزی انجام شده است.

وی با بیان اینکه در سال زراعی در سطح 3هزار و 500 هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان گندم کشت شده است، افزود: از این میزان سطح زیر کشت گندم 12 هزار و 250 تن گندم برداشت شده است.

مدیر جهاد کشاورزی گلپایگان با اشاره به کشت جو در شهرستان گفت: از سطح  4هزار و 500 هکتار زیر کشت محصول جو در اراضی کشاورزی شهرستان میزان 15 هزار تن جو برداشت شده است که در مقایسه با مشابه سال گذشته 9درصد افزایش نشان می دهد.

وی با اشاره به اینکه گندم ، جو، بونجه ، ذرت علوفه ای جزء محصول شاخص شهرستان است، گفت: امسال در سطح 7 هزار و 500 هکتار از اراضی شهرستان پونجه کشت شده که پیش بینی می شود 60 هزار تن علوفه یونجه برداشت شود.

گل محمدی با بیان اینکه امسال در سطح 348 هکتاراز اراضی کشاورزی شهرستان حبوبات (نخود،لوبیا، عدس) کشت شده است، افزود: پیش بینی می شود از این میزان سطح زیر کشت  700 تن حبوبات برداشت شود.

مدیرجهاد کشاورزی گلپایگان گفت: امسال در سطح 35 هکتار اراضی کشاورزی شهرستان  کلزار کشت شد که از این میزان سطح زیر کشت  43 تن کلزا برداشت شده است.

وی گفت: در سطح 600 هکتار از اراضی کشاورزی  صیفی جات کشت شده است که پیش بینی می شود 25 هزار و 665 تن  صیفی جات(گوجه، خیار و هندوانه) برداشت شود.

مدیرجهاد کشاورزی گلپایگان خاطرنشان کرد: امسال 6 هزار تن گندم با قیمت تضمینی 1270 تومان  از کشاورزان شهرستان خریداری شده که در مقایسه با سال گذشته 22 درصد افزایش داشته است.

گل محمدی گفت: امسال 3 هزار و 860 تن جو از کشاورزان با قیمت تضمینی یک هزار تومان خریداری شده که در مقایسه با سال گذشته 7در صد افزایش نشان می دهد.

وی با اشاره به اینکه در راستای  افزایش راندمان و بهره برداری در تولیدات زراعی اقدامات موثری انجام شده است، تصریح کرد: توسعه و ترویج کشت ارقام پرمحصول ، توسعه آبیاری میکرو در شهرستان انجام شده است.

گل محمدی  آموزش کشاورزی در زمینه ترویج روش های نوین آبیاری، توسعه صنعت بیمه محصولات کشاورزی، پهنه بندی کشاورزان بر اساس سطح کشت مراکز جهاد کشاورزی و حومه شهرستان و آموزش چهره به چهره کشاورزان از دیگر اقدامات افزایش  راندمان و بهره برداری زراعی عنوان کرد./