خصوصی نشدن استقلال و پرسپولیس، شر شد!

خصوصی نشدن استقلال و پرسپولیس، شر شد!

سیب موز: خصوصی نشدن استقلال و پرسپولیس، شر شد!

سیب موز خصوصی نشدن استقلال و پرسپولیس، شر شد!

یک نهاد نظارتی کشور بخاطر واگذار نشدن استقلال و پرسپولیس به بخش خصوصی، به دادگاه شکایت کرد.

به گزارش ایسنا، روزنامه «خراسان» خبر داد: بر اساس دادخواست واصله به دستگاه قضایی که از سوی یک نهاد نظارتی صورت گرفته، اعلام شده مصوبه مردادماه سال گذشته هیأت دولت برای خارج شدن باشگاه های استقلال و پیروزی از پیوست شماره 2 آئین نامه اجرایی تشخیص و طبقه بندی فعالیت ها و بنگاه های اقتصادی بر اساس قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، که منجر به عدم واگذاری این دو باشگاه شده، مغایر بند «الف» تبصره 3 قانون بودجه سال قبل و سیاست های کلی اصل 44 است.

بر اساس این گزارش، دولت نیز استدلال های خود را برای قانونی بودن این مصوبه اعلام کرده است.

انتهای پیام