واژگونی کامیون حامل سوخت در کمربندی شهرضا

سیب موز صبح روز چهارشنبه یک دستگاه کامیون حامل سوخت در کمربندی شهرضا واژگون شد.

واژگونی کامیون حامل سوخت در کمربندی شهرضا

سیب موز: واژگونی کامیون حامل سوخت در کمربندی شهرضا  به گزارش خبرنگار ایمنا از شهرستان شهرضا، یک دستگاه کامیون حمل سوخت واقع در مسیر کمربندی شهرضا، از اصفهان به سمت شیراز از مسیر اصلی منحرف و در حاشیه جاده واژگون شد که خوشبختانه این حادثه تلفات جانی در برنداشت.

به گزارش ایمنا، اجرای طرح بخشندگی حاشیه جاده از طرف راه و شهرسازی شهرضا تاثیر زیادی در کاهش حوادث و تلفات جانی ناشی از حوادث در این مسیر داشته است./