341 مشترک جدید به تعداد مشترکان برق گلپایگان افزوده شد

سیب موز مدیر امور برق گلپایگان گفت: طی پنج ماه نخست سال جاری 341مشترک جدید به مشترکان برق شهرستان گلپایگان افزوده شده است.

341 مشترک جدید به تعداد مشترکان برق گلپایگان افزوده شد

سیب موز: 341 مشترک جدید به تعداد مشترکان برق گلپایگان افزوده شد  به گزارش خبرگزاری ایمنا از شهرستان گلپایگان، شاپور حدادی پور امروز در نشست با خبرنگار بیان داشت: طی مدت پنج ماه ابتدای سال جاری تاکنون مبلغ 12 میلیارد ریال از بودجه های عمرانی شهرستان جذب امور برق گلپایگان شده است.

وی در ادامه به مهم ترین پروژه ها و فعالیت های برق شهرستان گلپایگان طی پنج ماه سال 95 اشاره کرد و گفت: طرح های احداث شبکه جهت متقاضیان جدید با اعتباری بالغ بر 210 میلیون ریال، جابجایی پایه و رفع نقاط خطرساز 700 میلیون ریال، بهینه سازی، شبکه و تعمیرات 900 میلیون ریال و تبدیل شبکه به کابل خودنگهدار 600 میلیون ریال انجام شده است.

به گزارش سیب موز

مدیر امور برق گلپایگان افزود: همچنین طی پنج ماه نخست سال برای تعویض کنتورهای معیوب 200میلیون ریال و حوادث و اتفاقات350میلیون ریال، هزینه شده است.

وی هدف از اجرای این پروژه ها را کاهش تلفات و برطرف نمودن نوسان ولتاژ مشترکین، رفع حریم شبکه 20 کیلوولت و فشار ضعیف و همچنین بهسازی و جابجایی پایه های موجود در معبر و بهسازی و کاهش تلفات شبکه و بهبود ولتاژ بیان کرد.

حدادی پور تاکید کرد: طی 5 ماه نخست سال جاری تعداد 341 مشترک به مشترکان برق شهرستان گلپایگان افزوده شده است.

وی ادامه داد: تعداد کل مشترکان تا پایان مرداد ماه به 50هزار و 42 مشترک رسیده است.