دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و استقلال

سیب موز گزارش تصویری/

دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و استقلال

دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و استقلال

سیب موز: دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و استقلال

هشتادوسومین دیدار استقلال و پرسپولیس عصر جمعه در ورزشگاه آزادی برگزار شد.

به گزارش سرویس چندرسانه ای شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ هشتادوسومین دیدار استقلال و پرسپولیس عصر جمعه بیست و ششم شهریور در ورزشگاه آزادی برگزار و با نتیجه مساوی صفر-صفر به پایان رسید. این شهرآورد یکی از کسالت آورترین شهرآوردهای چند ساله اخیر بود.

دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و استقلال 2 دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و استقلال 3 دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و استقلال 4 دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و استقلال 5 دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و استقلال 6 دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و استقلال 7 دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و استقلال 8 دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و استقلال 9 دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و استقلال 10 دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و استقلال 11 دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و استقلال 12 دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و استقلال 13 دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و استقلال 14 دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و استقلال 15 دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و استقلال 16 دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و استقلال 17 دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و استقلال 18 دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و استقلال 19 دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و استقلال 20 دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و استقلال 21 دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و استقلال 22 دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و استقلال 23 دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و استقلال 24 دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و استقلال 25 دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و استقلال 26 دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و استقلال 27 دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و استقلال 28