دادگاه رهبر شیعیان بحرین به تعویق افتاد

سیب موز دادگاه رهبر شیعیان بحرین به تعویق افتاد گروه بین الملل: دادگاه جنایی بزرگ بحرین جلسه محاکمه شیخ عیسی قاسم را بار دیگر به تعویق انداخت و به پنجم مهرماه سال جاری موکول کرد.

دادگاه رهبر شیعیان بحرین به تعویق افتاد

سیب موز: دادگاه رهبر شیعیان بحرین به تعویق افتاد به گزارش خبرگزاری بین المللی قرآن(ایکنا) به نقل از روزنامه «الوسط» بحرین، دادگاه جنایی بزرگ بحرین امروز، 25 شهریورماه، جلسه محاکمه آیت الله شیخ عیسی قاسم، رهبر شیعیان بحرین را به تعویق انداخت و به پنجم مهر موکول کرد. قرار بود در دادگاه امروز شیخ عیسی قاسبه گزارش خبرگزاری بین المللی قرآن(ایکنا) به نقل از روزنامه «الوسط» چاپ بحرین، دادگاه جنایی بزرگ بحرین امروز، 25 شهریورماه، جلسه محاکمه آیت الله شیخ عیسی قاسم، رهبر شیعیان بحرین را به تعویق انداخت و به پنجم مهر موکول کرد.

به گزارش سیب موز قرار بود در دادگاه امروز شیخ عیسی قاسم و دو نفر از شهروندان بحرینی به اتهام پولشویی و جمع آوری بدون مجوز اموال محاکمه شوند.

جلسه امروز دادگاه به صورت علنی برگزار شد و تنها یکی از متهمان در این جلسه حاضر بود.

این دومین بار است که دادگاه جلسه محاکمه شیخ عیسی قاسم را به تعویق می اندازد.

یادآور می شود، دولت بحرین تابعیت شیخ عیسی قاسم را لغو کرده است و از زمان لغو تابعیت، بحرینی ها با برگزاری تجمع مقابل منزل وی، حمایت خود را از این رهبر دینی اعلام کرده اند.

شب گذشته نیز اطراف منزل شیخ قاسم و دیگر مناطق بحرین شاهد تظاهرات بود و تظاهرکنندگان پایان دادن به محاکمه وی را خواستار شدند.

م و دو نفر از شهروندان بحرینی به اتهام پولشویی و جمع آوری بدون مجوز اموال محاکمه شوند. جلسه امروز دادگاه به صورت علنی برگزار شد و تنها یکی از متهمان در این جلسه حاضر بود. این دومین بار است که دادگاه جلسه محاکمه شیخ عیسی قاسم را به تعویق می اندازد. یادآور می شود، دولت بحرین تابعیت شیخ عیسی قاسم را لغو کرده است و از زمان لغو تابعیت، بحرینی ها با برگزاری تجمع مقابل منزل وی، حمایت خود را از این رهبر دینی اعلام کرده اند. شب گذشته نیز اطراف منزل شیخ قاسم و دیگر مناطق بحرین شاهد تظاهرات بود و تظاهرکنندگان پایان دادن به محاکمه وی را خواستار شدند.