رخنه های فرهنگی؛ زمینه ساز بروز آسیب های اجتماعی در جامعه

رخنه های فرهنگی؛ زمینه ساز بروز آسیب های اجتماعی در جامعه

سیب موز: رخنه های فرهنگی؛ زمینه ساز بروز آسیب های اجتماعی در جامعه سیب موز رخنه های فرهنگی؛ زمینه ساز بروز آسیب های اجتماعی در جامعه گروه اجتماعی: مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با بیان اینکه رخنه های فرهنگی زمینه ساز بروز آسیب های اجتماعی در جامعه است، گفت: بهترین مسیر برای رفع این آسیب ها، مبارزه فرهنگی است. به گزارش خبرگزاری بین المللی قرآن(ایکنا) از خراسان جنوبی، حجت الاسلام

کاظم لطفیان، مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی امروز، 25 شهریورماه در نشست

مشورتی تحلیل و بررسی مبارزه فرهنگی با آسیب های اجتماعی خراسان جنوبی، گفت: آسیب های

اجتماعی چهره جامعه اسلامی را دگرگون کرده است.

به گزارش سیب موز وی با بیان اینکه آنچه اکنون به عنوان تحلیل اجتماعی از آن یاد می شود،

زیبنده کشور نیست، ادامه داد: آسیب های اجتماعی به صورت زنجیره ای با یکدیگر

ارتباط داشته و هر کدام می تواند علت پدیدآورنده دیگری باشد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با اشاره به دغدغه های رهبری پیرامون

آسیب های اجتماعی، عنوان کرد: مقام معظم رهبری از این وضعیت نگران بوده و تأکید

جدی به مبارزه همه جانبه با این آسیب ها دارند.

لطفیان با بیان اینکه رخنه های فرهنگی زمینه ساز بروز آسیب های اجتماعی در

جامعه است، گفت: بهترین مسیر برای رفع این آسیب ها، مبارزه فرهنگی است.

وی ادامه داد: سازمان تبلیغات اسلامی تصمیم جدی برای مبارزه فرهنگی با این

آسیب ها داشته و باید نقشی محوری در این زمینه ایفا کند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با اشاره به شبکه گسترده تبلیغ هیئت های

مذهبی و مداحان، یادآور شد: کاهش آسیب های اجتماعی نیازمند بسیج عموم جامعه است.