منصوریان مثل کخ، قلعه نویی و حجازی

منصوریان مثل کخ، قلعه نویی و حجازی

سیب موز: منصوریان مثل کخ، قلعه نویی و حجازی سیب موز در تاریخ دربی مربیان زیادی هدایت استقلال را بر عهده داشته اند.به گزارش "ورزش سه"، نگاهی به عملکرد مهم ترین مربیان یعنی کسانی که 2 بار و بیشتر از آن هدایت استقلال را در دربی بر عهده داشته اند نشان از این دارد که اکثر مربیان در کارشان موفق بوده اند.ما در این بخش مربیان مهم را مرور کرده و درباره مردانی چون ذوالفقار نسب، مرتضی شرکا، عباس رضوی، حسن عضدی، رولند کخ و...  که تنها در یک بازی مربی بوده اند، نکته قابل مروری نداریم.1-علی دانایی فرد: استقلال 0 پرسپولیس 02-رایکوف: استقلال 3 پرسپولیس 23-جگیچ:استقلال 3 پرسپولیس 04-منصور پورحیدری: استقلال 0 پرسپولیس 05-غلامحسین مظلومی: استقلال 1 پرسپولیس 16-نصرالله عبداللهی: استقلال 2 پرسپولیس 27-ناصر حجازی: استقلال 1 پرسپولیس 1(اولین حضور حجازی در دربی نه باخت 3-0 در 20 تیر 76 که تساوی 1-1 در 17 دی 61 بوده است)8-صمد مرفاوی: استقلال 1 پرسپولیس 29-سکوموروخوف:استقلال 1 پرسپولیس 210-پرویز مظلومی: استقلال 1 پرسپولیس 011-امیر قلعه نویی: استقلال 2 پرسپولیس 112-علیرضا منصوریان: استقلال 0 پرسپولیس 0 عصر ایران - ورزش 3