10 دوره تربیت معلم روخوانی و روان خوانی قرآن در لرستان برگزار شد

10 دوره تربیت معلم روخوانی و روان خوانی قرآن در لرستان برگزار شد

سیب موز: 10 دوره تربیت معلم روخوانی و روان خوانی قرآن در لرستان برگزار شد سیب موز 10 دوره تربیت معلم روخوانی و روان خوانی قرآن در لرستان برگزار شد گروه فعالیت های قرآنی: تا پایان مهرماه سال جاری، 10 دوره تربیت معلم روخوانی و روان خوانی قرآن کریم ویژه برادران در سطح شهرستان های استان برگزار می شود. به گزارش خبرگزاری بین المللی قرآن(ایکنا) از لرستان، اداره امور قرآنی اداره کل تبلیغات اسلامی استان لرستان، به منظور تربیت کادر قرآنی متخصص در سطح استان، 10 دوره تربیت معلم روخوانی و روان خوانی ویژه برادران را در سطح شهرستان های استان لرستان برگزار می کند.بنابراین گزارش؛ از این تعداد یک دوره به صورت استانی بوده که برگزار شده و 9 دوره دیگر به صورت شهرستانی در شهرستان های استان برگزار می شود، که دوره شهرستان بروجرد در حال برگزاری است. به گزارش سیب موز دوره های شهرستانی تا پایان مهرماه باید برگزار شود و آزمون این دوره به صورت هم زمان در سطح شهرستان ها برگزار خواهد شد.این دوره 128 ساعته است که 40 ساعت آن به صورت حضوری و تدریس دو درس تخصصی آموزش روش تدریس و آموزش قرائت سه گانه (بخش خوانی، کلمه خوانی و روان خوانی) با حضور اساتید کشوری مانند استاد رمضانی فرد، استاد حسنی، حداکثر تا پایان مهرماه سال جاری برگزار می شود، و 88 ساعت آموزشی به صورت غیرحضوری برگزار خواهد شد.در این راستا با حضور استاد رمضانی فرد، این دوره طی روزهای 30 و 31 شهریورماه در شهرستان کوهدشت و طی روزهای اول و وم مهرماه در شهرستان خرم آباد برگزار خواهد شد.