ضرورت ایجاد هر چه سریع تر ستاد راهبری نقشه مهندسی فرهنگی

ضرورت ایجاد هر چه سریع تر ستاد راهبری نقشه مهندسی فرهنگی

سیب موز: ضرورت ایجاد هر چه سریع تر ستاد راهبری نقشه مهندسی فرهنگی سیب موز ضرورت ایجاد هر چه سریع تر ستاد راهبری نقشه مهندسی فرهنگی گروه جامعه: دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی بر ضرورت ایجاد هر چه سریع تر ستاد راهبری نقشه مهندسی فرهنگی کشور تأکید و تصریح کرد: با ایجاد این ستاد، سیاست گذاری منسجم تر و حمایت های بهتری از فعالیت های فرهنگی صورت می گیرد و فعالان این عرصه از مشوق هایی خوبی برخوردار می شوند. محمدرضا مخبر دزفولی، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در گفت وگو

با خبرگزاری بین المللی قرآن(ایکنا)، به میزان پیشرفت و عملیاتی شدن نقشه مهندسی

فرهنگی کشور اشاره و عنوان کرد: این نقشه از اجزای مختلفی برخوردار است که به یک

متولی برای پیگیری و به سرانجام رساندن آن نیاز دارد.

وی بر ضرورت تبدیل نقشه مهندسی فرهنگی کشور به سند مشترک قابل اجرا

میان تمام دستگاه های فرهنگی مخاطب سند تأکید و تصریح کرد: نقشه راه ذیل سند در

زمینه های مختلف باید تهیه شود. به عنوان مثال سند سینما و موسیقی با بهره مندی از

نظر متخصصان مدت ها است که در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی آماده شده است اما

نیاز به عبور از ستاد راهبری نقشه مهندسی فرهنگی دارد.

به گزارش سیب موز وی با تأکید بر اینکه اگر ستاد راهبری نقشه مهندسی فرهنگی کشور پیش از

این تشکیل شده بود بسیاری از حوزه ها به انسجام و برنامه مشخص رسیده بودند اظهار کرد:

بنابراین نیاز امروز ما راه اندازی هر چه سریع تر ستاد راهبری نقشه مهندسی فرهنگی

کشور است.

وی در ادامه افزود: با ایجاد ستاد راهبری نقشه مهندسی فرهنگی، سیاست

گذاری منسجم تر و حمایت های بهتری از فعالیت های فرهنگی صورت می گیرد و فعالان این

عرصه از مشوق هایی خوبی برخوردار می شوند، همچنین عرصه برای تربیت نیرو برای آینده

نیز مهیا می شود.

وی تلاش های صورت گرفته در عرصه فرهنگی را نیازمند تعریف هدف واحد و

اثرگذاری کلان دانست و گفت: هم گرایی و انسجام دستگاه های فرهنگی برای انجام فعالیت

اثرگذار نیاز به ایجاد ستاد راهبری نقشه مهندسی فرهنگی دارد. اکنون به لحاظ کمی و

کیفی نقشه راه تحولات فرهنگی منطبق با افق 1404 را در دست داریم اما نیاز به عزم

همگانی برای اجرایی کردن آن با در کنار یکدیگر قرار گرفتن در قالب ستاد راهبردی داریم.