نماز عید قربان در اصفهان+ تصاویر

سیب موز نماز عید قربان در اصفهان+ تصاویر گروه اجتماعی: نماز عید قربان در مصلی امام خمینی(ره) اصفهان برگزار شد. به گزارش خبرگزاری بین المللی قرآن(ایکنا) از اصفهان، صبح امروز دوشنبه 22 شهریورماه، نماز عیدقربان به امامت آیت الله مهدوی امام جمعه موقت اصفهان در مصلی امام خمینی(ره) این شهر برگزار شد.

عکاس: رضا جواهری

نماز عید قربان در اصفهان+ تصاویر

سیب موز: نماز عید قربان در اصفهان+ تصاویر

نماز عید قربان در اصفهان+ تصاویر 2 نماز عید قربان در اصفهان+ تصاویر 3 نماز عید قربان در اصفهان+ تصاویر 4 نماز عید قربان در اصفهان+ تصاویر 5 نماز عید قربان در اصفهان+ تصاویر 6 نماز عید قربان در اصفهان+ تصاویر 7 نماز عید قربان در اصفهان+ تصاویر 8 نماز عید قربان در اصفهان+ تصاویر 9 نماز عید قربان در اصفهان+ تصاویر 10 نماز عید قربان در اصفهان+ تصاویر 11 نماز عید قربان در اصفهان+ تصاویر 12 نماز عید قربان در اصفهان+ تصاویر 13 نماز عید قربان در اصفهان+ تصاویر 14 نماز عید قربان در اصفهان+ تصاویر 15 نماز عید قربان در اصفهان+ تصاویر 16 نماز عید قربان در اصفهان+ تصاویر 17 نماز عید قربان در اصفهان+ تصاویر 18