درگیری لفظی لیدرهای سرخابی/ پرسپولیسی ها جای استقلالی ها را می خواهند

سیب موز به گزارش سیب موز به گزارش گروه ورزشی آنا، در فاصله 3ساعت مانده به آغاز دربی 83 نزدیک به 10 هزار نفر در ورزشگاه آزادی حضور دارند و رفته رفته بر تعداد آنها اضافه می شود.

* بیرون ورزشگاه بازار فروش پرچم و تنقلات داغ است.

* هواداران با نظم خاصی وارد ورزشگاه می شوند و این در حالی است که کری زیادی بین هواداران دو تیم وجود دارد.

* تعدادی از هواداران پرسپولیس با فریاد بر سر استقلالی ها به آنها گفتند با چه رویی و چه امیدی به ورزشگاه آزادی آمده اند!

* تعدادی از ماموران انتظامی سوار بر اسب در حال تردد در ورزشگاه هستند.

* هواداران پرسپولیسی از مسئولان ورزشگاه درخواست دارند جایگاه استقلالی ها را هم به آنها بدهند چرا که بعید است این قسمت از ورزشگاه پر شود.

* ماموران انتظامی در سرتاسر ورزشگاه مستقر هستند.

* درحالی که زمان زیادی تا شروع دربی باقی است، بین لیدرهای استقلال و پرسپولیس خارج از ورزشگاه درگیری لفظی نسبتاً شدیدی به وجود آمد.

* غذا خوردن مشترک هواداران سرخابی روی چمن های محوطه بیرونی زمین ورزشگاه آزادی نیز در نوع خود جالب بود.

* تعدادی از هواداران با مدادهای مخصوصی که در دست دارند به زور صورت دیگر تماشاگران را رنگ می کنند!

درگیری لفظی لیدرهای سرخابی/  پرسپولیسی ها جای استقلالی ها را می خواهند

سیب موز: درگیری لفظی لیدرهای سرخابی/ پرسپولیسی ها جای استقلالی ها را می خواهند

درگیری لفظی لیدرهای سرخابی/  پرسپولیسی ها جای استقلالی ها را می خواهند 2 درگیری لفظی لیدرهای سرخابی/  پرسپولیسی ها جای استقلالی ها را می خواهند 3