ششمین مسابقه از سلسله مسابقات استانی «ذکری» برگزار شد

ششمین مسابقه از سلسله مسابقات استانی «ذکری» برگزار شد

سیب موز: ششمین مسابقه از سلسله مسابقات استانی «ذکری» برگزار شد سیب موز ششمین مسابقه از سلسله مسابقات استانی «ذکری» برگزار شد گروه مؤسسات قرآنی مردم نهاد: ششمین مسابقه از سلسله مسابقات استانی ذکری در رشته قرائت برگزار شد. صادق شوهانی، مدیر مؤسسه امام رضا(ع) اهواز در گفت وگو با خبرگزاری بین المللی قرآن(ایکنا) با بیان این مطلب گفت: ششمین مسابقه از سلسله مسابقات استانی ذکری با حضور متسابقین و با قضاوت داوران ممتاز روز گذشته، 19 شهریورماه بعد از نماز عشاء برگزار شد. وی ادامه داد: این مسابقه در رشته قرائت زیر 16سال با حضور داوران بین المللی مانند سید حسن موسوی شوکی، ناجی حیدری، احمد رضا درخشان برگزار شد که سجاد نیل درار به عنوان استاد راهنما حضور داشت. به گزارش سیب موز یادآور می شود، این مسابقه در اهواز، کیانپارس، خیابان یک شرقی، حسینیه امام رضا(ع) برگزار شد.