تلاوت تصویری از مرحوم «شیخ عبداللطیف»

سیب موز تلاوت تصویری از مرحوم «شیخ عبداللطیف» گروه فعالیت های قرآنی: تلاوت شیخ عبداللطیف عبدالحکیم قاری و حافظ قرآن از آیات 74 تا 94 سوره مبارک انعام ارائه می شود. به گزارش خبرگزاری بین المللی قرآن(ایکنا) شیخ عبداللطیف عبدالحکیم، قاری برجسته در دوران معاصر مصر و ملقب به شیخ القراء، عصر روز گذشته دعوت حق را لبیک گفت.

در زیر تلاوتی تصویری از آیات 74 تا 94 سوره مبارکه انعام، ارائه می شود.

تلاوت تصویری از مرحوم «شیخ عبداللطیف»

سیب موز: تلاوت تصویری از مرحوم «شیخ عبداللطیف» دریافت