بررسی طرحواره های قرآنی پیرامون خانواده و خویشاوندان

بررسی طرحواره های قرآنی پیرامون خانواده و خویشاوندان

سیب موز: بررسی طرحواره های قرآنی پیرامون خانواده و خویشاوندان سیب موز بررسی طرحواره های قرآنی پیرامون خانواده و خویشاوندان گروه اندیشه: کارشناس آموزش های تخصصی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از برگزاری کارگاه آموزشی درباره بررسی طرحواره های قرآنی پیرامون خانواده و خویشاوندان در اواخر مهرماه خبر داد. الهام رضانژاد، کارشناس آموزش های تخصصی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در گفت وگو با خبرگزاری بین المللی قرآن(ایکنا)، از برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان « بررسی طرحواره های قرآنی پیرامون خانواده و خویشاوندان» خبر داد و در این خصوص اظهار کرد: این کارگاه آموزشی روز سه شنبه 27 مهرماه از ساعت 8 الی 12 در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با سخنرانی شهریار ناظری، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران برگزار می شود.وی افزود: هدف از برگزاری این کارگاه شناخت الگو های زوجیت و تولید مثل، شناخت الگوهای حریم جنس و جنسیت، شناخت حریم عمومی و خصوصی، تحریم نکاح، پیوندهای خویشاوندی و غیر خویشاوندی و ارتقاء دانش نظری درباره تحلیل بافت زبان قرآن با رویکردهای زبان شناسی است. به گزارش سیب موز رضا نژاد بیان کرد: هزینه ثبت نام برای افراد عمومی 50 هزار تومان و دانشجویان و اعضای هیئت علمی دانشگاه ها 40 هزار تومان است و به شرکت کنندگان در این دوره گواهینامه معتبر اهدا خواهد شد که ارزش علمی و اداری دارد و مورد تأیید وزارت علوم و تحقیقات و فناوری است.علاقه مندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با 88608984 تماس بگیرند.