پرداخت 250 تا 300 میلیون ریال تسهیلات کارآفرینی به نیازمندان البرز

پرداخت 250 تا 300 میلیون ریال تسهیلات کارآفرینی به نیازمندان البرز

سیب موز: پرداخت 250 تا 300 میلیون ریال تسهیلات کارآفرینی به نیازمندان البرز سیب موز پرداخت 250 تا 300 میلیون ریال تسهیلات کارآفرینی به نیازمندان البرز گروه اجتماعی: معاون خودکفایی و اشتغال کمیته امداد امام خمینی (ره) البرز از پرداخت 250 تا 300 میلیون ریال تسهیلات کارآفرینی به مددجویان تحت پوشش این کمیته خبرداد و گفت: برای مشاغل خانگی نیز سقف تسهیلات با درنظرگرفتن نوع شغل 50تا 80میلیون ریال است . شاهین رضایی، معاون خودکفایی و اشتغال کمیته امداد امام خمینی (ره) استان در گفت و گو با خبرگزاری بین المللی قرآن(ایکنا) از البرز، اظهارکرد: برای مشاغل خانگی سقف تسهیلات با درنظرگرفتن نوع شغل 50تا 80میلیون ریال است .وی افزود: این تسهیلات بیشتر در زمینه های دامپروری ، کشاورزی ، صنایع دستی و خدماتی به مددجویان و نیازمندان پرداخت می شود . به گزارش سیب موز رضایی گفت: کمیته امداد به منظور ایجاد انگیزه برای کارفرمایان و دفاترکاریابی و فراهم سازی زمینه اشتغال مددجویان مورد حمایت، بسته های تشویقی در نظر گرفته است که مطابق آن طی سال اول تمام هزینه حق بیمه سهم کارفرما به سازمان تامین اجتماعی و در سال دوم نیمی از حق بیمه، برابر حداقل حقوق و دستمزد تعیین شده از سوی وزارت تعاون ، کار و امور اجتماعی به کار فرما پرداخت می شود. این مسئول با اشاره به برگزاری کلاس ها وکارگاه های آموزشی ویژه مددجویان مستعد کار خاطرنشان کرد: انش فنی و مهارت های حرفه ای کلید اصلی موفقیت درفعالیت های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی به شمار می رود . وی تاکید کرد: آموزش های فنی وحرفه ای به صورت کوتاه مدت و بلند مدت، با توجه به محوری بودن نقش توانمندی خانواده های محروم وکم بضاعت به عنوان گامی موثر برای جهش این افراد در میدان اقتصادی با جدیت در حال انجام است . .