جلسات اخلاق شهر تهران در هفته پیش رو

جلسات اخلاق  شهر تهران در هفته پیش رو

سیب موز: جلسات اخلاق شهر تهران در هفته پیش رو سیب موز جلسات اخلاق شهر تهران در هفته پیش رو گروه اندیشه: جلسات اخلاق متعددی در شهر تهران برپا می شود که در هفته پیش رو جلسات حجج اسلام و المسلمین حبیبی، مردی، دسمی، ابراهیمی، تقوایی، میرهاشم و تحریری برقرار است. به گزارش خبرگزاری بین المللی قرآن(ایکنا)، زمان برگزاری جلسات اخلاق برخی از حوزه های علمیه شهر تهران که این هفته در تهران برگزار می شود به قرار زیر است:حجت الاسلام والمسلمین حبیبی به گزارش سیب موز جلسات اخلاق حجت الاسلام والمسلمین حبیبی روز های یکشنبه و سه شنبه 21 و 23 شهریورماه از ساعت 11 الی 12 در حوزه علمیه آیت الله مجتهدی(ره) واقع در خیایان 15 شرقی، کوچه موسوی کیانی برگزار می شود.حجت الاسلام والمسلمین دسمیجلسات اخلاق حجت الاسلام والمسلمین دسمی روز چهارشنبه 24 شهریورماه  ساعت 6:30 الی 7:30  در  حوزه علمیه بقیه الله  واقع در شهرک شهید باقری برگزار می شود.حجت الاسلام والمسلمین مردیجلسات اخلاق حجت الاسلام والمسلمین مردی روز چهارشنبه 24 شهریورماه ساعت 9 الی 10  در حوزه علمیه پنج تن آل عبا واقع در بزرگراه آیت الله سعیدی، شهرک ولیعصر(عج) برگزار می شود.حجت الاسلام والمسلمین ابراهیمی جلسات اخلاق حجت الاسلام والمسلمین ابراهیمی روز روز سه شنبه، 23 شهریورماه توسط  از ساعت 11:15 الی 12:15 در حوزه علمیه ثقلین واقع در بزرگراه رسالت، نبش مترو شهید باقری برگزار می شود.حجت الاسلام والمسلمین تقواییجلسات اخلاق حجت الاسلام والمسلمین تقوایی روز پنج شنبه، 25 شهریورماه  ساعت  10 الی 11  در حوزه علمیه خاتم الاوصیاء این حوزه واقع در میدان امام حسین(ع)، خیابان شهید مدنی، کوچه شهید رضا رجبی برگزار می شود.حجت الاسلام والمسلمین میرهاشم حسینجلسات اخلاق حجت الاسلام والمسلمین میرهاشم حسینی  روز پنج شنبه، 25 شهریورماه  ساعت 9 الی 10 در حوزه علمیه فیلسوف الدوله  واقع در خیابان شهید مصطفی خمینی(ره)، نبش امامزاده سید اسماعیل  برگزار می شود.حجت الاسلام والمسلمین تحریریجلسات اخلاق حجت الاسلام والمسلمین تحریری روز جمعه، 26 شهریورماه از ساعت 11 الی 12 در حوزه علمیه معیر واقع در میدان محمدیه، خیابان خیام شمالی برگزار می شود.جلساتی که برگزار نمی شودلازم به ذکر است که جلسات اخلاق آیت الله قرهی، غروی علیاری، صدیقی، محقق داماد و ری شهری این هفته برگزار نخواهد شد.