مرکز اسلامی «لرل»؛ هدف حمله اسلام ستیزانه

سیب موز مرکز اسلامی «لرل»؛ هدف حمله اسلام ستیزانه گروه بین الملل: دوربین های امنیتی مرکز اسلامی «لرل» در ایالت مریلند آمریکا، حمله کامیونی را به آن مرکز ثبت کردند.

مرکز اسلامی «لرل»؛ هدف حمله اسلام ستیزانه

سیب موز: مرکز اسلامی «لرل»؛ هدف حمله اسلام ستیزانه به گزارش خبرگزاری بین المللی قرآن(ایکنا) به نقل از روزنامه «واشنگتن پست»، دوربین های امنیتی پارکینگ مرکز اسلامی شهر «لرل» واقع در ایالت مریلند آمریکا شب دوشنبه، 15 شهریور فیلمی از حمله یک کامیون به این مرکز را ثبت کردند که برای بررسی به پلیس فدرال داده شد.به گفته شورای روابط اسلامی ـ آمریکایی کسی در این حادثه صدمه ندیده اما خسارات زیادی به این مرکز وارد شده است. به گزارش سیب موز ابراهیم زبیری، مدیر مرکز گفت: دلیلی وجود ندارد که یک کامیون بزرگ در آن موقع شب در یک منطقه مسکونی باشد و به یک مرکز اسلامی حمله کند.وی گفت: مرکز اسلامی لرل در سال 1980 تأسیس شد و از آن زمان تاکنون چنین اتفاقی نیفتاده است و تنها سال گذشته یک نژادپرست یکی از اعضای مسجد را مورد اهانت قرار داد.شورای روابط اسلامی ـ آمریکایی با محکوم کردن این حادثه از پلیس فدرال خواست تا در این باره اقدام کند.زینب چودری، مدیر این شورا در ایالت مریلند در بیانیه ای گفت: به دلیل جو سیاسی خصمانه و افزایش جرایم نفرت انگیزانه علیه مسلمانان و قوانین آنها، از پلیس فدرال می خواهیم مقامات را وادار کند تا نیروهای امنیتی را برای بررسی اینگونه جرایم و دستگیری مجرمان و ایجاد انگیزه ای برای جلوگیری از این جرایم افزایش دهد.