برگزیدگان خوزستانی مسابقات قرآن خانواده های شاهد و ایثارگر کشور معرفی شدند

برگزیدگان خوزستانی مسابقات قرآن خانواده های شاهد و ایثارگر کشور معرفی شدند

سیب موز: برگزیدگان خوزستانی مسابقات قرآن خانواده های شاهد و ایثارگر کشور معرفی شدند سیب موز برگزیدگان خوزستانی مسابقات قرآن خانواده های شاهد و ایثارگر کشور معرفی شدند گروه فعالیت های قرآنی: شرکت کنندگان خوزستانی بیست و هشتمین دوره مسابقات قرآن خانواده های شاهد و ایثارگر کشور موفق به کسب 6 رتبه کشوری شدند. علی حمادی مسئول دارالقرآن بنیاد شهید و امور ایثاگران خوزستان در گفت وگو با خبرگزاری بین المللی قرآن(ایکنا)

از خوزستان، اعلام کرد: اختتامیه بیست و هشتمین دوره مسابقات قرآن

خانواده های شاهد و ایثارگر کشور از 12 تا 18 شهریورماه در مشهد برگزار شد.

وی گفت: در مسابقات ایثارگران و فرزندان پسر که از 12 تا 15 شهریورماه برگزار شد، 8 نماینده

از خوزستان شرکت کردند که از میان آنها علی آلبوطرفی در رشته حفظ کل قرآن کریم رتبه سوم را به دست

آورد و علی سرخه نیز در رشته حفظ 10 جزء رتبه سوم را کسب کرد.

به گزارش سیب موز حمادی افزود: مسابقات گروه همسران و فرزندان دختر شاهد و ایثارگر نیز با حضور 13

نماینده از خوزستان از 15 تا 18 شهریورماه برگزار شد. در این بخش در رشته

حفظ 20 جزء، زینب عفری در مقطع دانشجویان رتبه دوم را کسب کرد. در رشته حفظ پنج جزء

نیز رحیمه مسحنه در بخش همسران رتبه سوم را از آن خود کرد.

مسئول دارالقرآن بنیاد شهید و امور ایثاگران خوزستان اظهار کرد: همچنین در رشته حفظ 15 جزء همسران، عهدیه زیبدی رتبه دوم و در مقطع دانشجویان همین رشته زینب نواصر

رتبه سوم را به دست آورد.