سکوهای استقلالی ها همچنان خالی، پرسپولیسی ها به دنبال جا برای نشستن

سکوهای استقلالی ها همچنان خالی، پرسپولیسی ها به دنبال جا برای نشستن

سیب موز: سکوهای استقلالی ها همچنان خالی، پرسپولیسی ها به دنبال جا برای نشستن سیب موز در شرایطی که جایگاه هواداران استقلال هنوز خالی است تماشاگران پرسپولیس به دنبال جایی برای نشستن هستند. به گزارش خبرنگار ورزشی خبرگزاری تسنیم، تیم داوری دربی متشکل از علیرضا فغانی، محمدرضا منصوری و رضا سخندان ساعت 15 با کت و شلوارهای یکدست وارد ورزشگاه آزادی شدند. به گزارش سیب موز *فرمانده یگان ویژه با فریاد بر سر خبرنگاران از آنها خواست جلوی اتوبوس دو تیم مستقر نشوند. *سهراب بوقچی (بوقچی پیشین استقلال) در شرایطی که حال نامساعدی داشت به کمک اطرافیانش وارد ورزشگاه شد. *ماموران یگان ویژه در سراسر ورزشگاه مستقر شدند. *اتوبوس دو تیم ساعت سه و نیم با هم وارد ورزشگاه شدند. *سکوهای استقلالی ها همچنان خالی است در حالی که پرسپولیسی ها دنبال جا برای نشستن هستند.

سکوهای استقلالی ها همچنان خالی، پرسپولیسی ها به دنبال جا برای نشستن 2 سکوهای استقلالی ها همچنان خالی، پرسپولیسی ها به دنبال جا برای نشستن 3 سکوهای استقلالی ها همچنان خالی، پرسپولیسی ها به دنبال جا برای نشستن 4