برگزاری کارگاه نقد وبررسی دیدگاه مستشرقان درباره سیره رسول الله(ص)

سیب موز برگزاری کارگاه نقد وبررسی دیدگاه مستشرقان درباره سیره رسول الله(ص) گروه امدیشه: کارگاه یک روزه دانش افزایی اساتید با محوریت سیره رسول الله و مستشرقان در دانشگاه اصفهان برگزار شد. به گزارش خبرگزاری بین المللی قرآن(ایکنا) از اصفهان،  کارگاه یک روزه دانش افزایی اساتید با محوریت سیره رسول الله و مستشرقان روز گذشته جمعه در گروه معارف دانشگاه اصفهان برگزار شد.دراین کارگاه که با حضور استید دانشگاه اصفهان و حجت الاسلام محمد حسن زمانی، مدیر روابط بین الملل مدیریت حوزه علمیه قم برگزار شد، شرکت کنندگان به نقد و بررسی دیدگاه مستشرقان درباره سیره رسول الله(ص) پرداختند.

برگزاری کارگاه نقد وبررسی دیدگاه مستشرقان درباره سیره رسول الله(ص)

سیب موز: برگزاری کارگاه نقد وبررسی دیدگاه مستشرقان درباره سیره رسول الله(ص)

برگزاری کارگاه نقد وبررسی دیدگاه مستشرقان درباره سیره رسول الله(ص) 2 برگزاری کارگاه نقد وبررسی دیدگاه مستشرقان درباره سیره رسول الله(ص) 3 برگزاری کارگاه نقد وبررسی دیدگاه مستشرقان درباره سیره رسول الله(ص) 4 برگزاری کارگاه نقد وبررسی دیدگاه مستشرقان درباره سیره رسول الله(ص) 5 برگزاری کارگاه نقد وبررسی دیدگاه مستشرقان درباره سیره رسول الله(ص) 6 برگزاری کارگاه نقد وبررسی دیدگاه مستشرقان درباره سیره رسول الله(ص) 7 برگزاری کارگاه نقد وبررسی دیدگاه مستشرقان درباره سیره رسول الله(ص) 8 برگزاری کارگاه نقد وبررسی دیدگاه مستشرقان درباره سیره رسول الله(ص) 9 برگزاری کارگاه نقد وبررسی دیدگاه مستشرقان درباره سیره رسول الله(ص) 10 برگزاری کارگاه نقد وبررسی دیدگاه مستشرقان درباره سیره رسول الله(ص) 11 برگزاری کارگاه نقد وبررسی دیدگاه مستشرقان درباره سیره رسول الله(ص) 12 برگزاری کارگاه نقد وبررسی دیدگاه مستشرقان درباره سیره رسول الله(ص) 13 برگزاری کارگاه نقد وبررسی دیدگاه مستشرقان درباره سیره رسول الله(ص) 14 برگزاری کارگاه نقد وبررسی دیدگاه مستشرقان درباره سیره رسول الله(ص) 15 برگزاری کارگاه نقد وبررسی دیدگاه مستشرقان درباره سیره رسول الله(ص) 16 برگزاری کارگاه نقد وبررسی دیدگاه مستشرقان درباره سیره رسول الله(ص) 17