پرسپولیس - استقلال؛ قصه یک عمر خاطرات تلخ و شیرین

پرسپولیس - استقلال؛ قصه یک عمر خاطرات تلخ و شیرین

سیب موز: پرسپولیس سیب موز پرسپولیس - استقلال؛ قصه یک عمر خاطرات تلخ و شیرین شاگردان برانکو ایوانکوویچ و علیرضا منصوریان خود را مهیای جدال هشتاد و

سوم در لیگ شانزدهم خواهند کرد و هر دو تیم از شرایط مناسبی برای برگزاری

این دیدار برخوردار هستند و این مساله می تواند نوید یک دیدار جذاب و دیدنی

در هفته ششم را بدهد.

فیلم (اینجا)