کتک کاری کم سابقه هواداران استقلال و پرسپولیس

سیب موز درگیری شدیدی در ورزشگاه آزادی میان هواداران استقلال و پرسپولیس رخ داد.

کتک کاری کم سابقه هواداران استقلال و پرسپولیس

سیب موز: کتک کاری کم سابقه هواداران استقلال و پرسپولیس

کتک کاری کم سابقه هواداران استقلال و پرسپولیس 2

هواداران استقلال و پرسپولیس

به گزارش جمهوریت، دربی پایتخت از ساعت 17 در ورزشگاه آزادی آغاز می شود و در حالی که ساعت ها به شروع این دیدار حساس باقی مانده است 15 هزار تماشاگر در ورزشگاه حضور دارند که در این بین عده ای از هواداران به جان هم افتادند.

* محل بلیت فروشی مجموعه ورزشی آزادی درگیری شدیدی میان هواداران استقلال و پرسپولیس رخ داد که این درگیری هر لحظه بیشتر می شد که با مداخله نیروی انتظامی ماجرا پایان یافت.

به گزارش سیب موز

* تماشاگران پرسپولیس در حال آماده سازی برای طرح موزائیکی هادی 24 هستند.

* 15 هزار نفر در ورزشگاه حضور دارند، اگر چه تعدادی در محوطه های سرسبز ورزشگاه نشسته اند تا استراحت کنند.

* تورهای دروازه های ورزشگاه نیز قبل از شروع بازی ترمیم شد.

* بیرون استادیوم ترافیک شدید تر شده است و تماشاگران ازدحام زیادی پشت در غربی دارند.

* بین تماشاگران استقلال و پرسپولیس مثل همیشه در طبقه دوم فاصله ایجاد شده تا از درگیری احتمالی جلوگیری شود.

* بادبادک های های قرمز و آبی بر فراز آسمان به پرواز درآمده است.