سکوهای خالی در جایگاه استقلالی ها

سیب موز حاشیه های دربی 83

سکوهای خالی در جایگاه استقلالی ها

بخش های زیادی از سکوهای اختصاص یافته به هواداران استقلال خالی است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از فارس؛ بخش های زیادی از سکوهای اختصاص یافته به هواداران استقلال خالی است.

به گزارش سیب موز

هواداران استقلال پرچم ایران را همراه خود به ورزشگاه آوردند.

حضور هواداران پرسپولیس تقریبا دو برابر هواداران استقلال است و بخش های زیادی از سکوهای متعلق به هواداران استقلال در ورزشگاه خالی است.

هواداران استقلال به خاطر اینکه خواننده ابتدا به سمت هواداران پرسپولیس رفت و با آنها عکس سلفی گرفت، معترض شدند و وقتی خوانندگان به سمت به آنها رفت به سوی او بطری پرتاب کردند و خواستار قطع برنامه اش شدند.

خواننده حاضر در ورزشگاه آزادی عدد 6 نشان داد که هواداران استقلال به شدت به این رفتارش واکنش نشان دادند و به او اعتراض کردند.

سکوهای خالی در جایگاه  استقلالی ها

سیب موز: سکوهای خالی در جایگاه استقلالی ها

سکوهای خالی در جایگاه  استقلالی ها 2