درگیری شدید میان هواداران استقلال و پرسپولیس

درگیری شدید میان هواداران استقلال و پرسپولیس

سیب موز: درگیری شدید میان هواداران استقلال و پرسپولیس سیب موز درگیری شدیدی میان هواداران استقلال و پرسپولیس در ورزشگاه آزادی رخ داد. برخی از لیدرها دو تیم نیز در میان درگیری ها حضور داشتند.

به گزارش ایسنا، ساعاتی پیش از شروع رقابت سنتی تیم های استقلال و پرسپولیس در محل بلیت فروشی مجموعه ورزشی آزادی درگیری شدیدی میان هواداران استقلال و پرسپولیس رخ داد که این درگیری برای دقایقی هر لحظه بیشتر می شد.

به گزارش سیب موز اختلاف هواداران از کری خوانی عادی شروع و در نهایت به درگیری ختم شد. لیدرهای دو تیم نیز در میان این درگیری ها حضور داشته اند.

در حالی که برای مدتی شدت درگیری بیشتر می شد، نیروی انتظامی به این درگیری ورود کرد و درگیری پایان یافت.

هم چنین تعدادی از افراد حاضر در این درگیری از سوی نیروی انتظامی به اتهام نزاع دسته جمعی بازداشت شدند.