درگیری شدید هواداران استقلال و پرسپولیس

درگیری شدید هواداران استقلال و پرسپولیس

سیب موز: درگیری شدید هواداران استقلال و پرسپولیس

سیب موز ساعاتی پیش از شروع رقابت سنتی تیم های استقلال و پرسپولیس در محل بلیت فروشی مجموعه ورزشی آزادی درگیری شدیدی میان هواداران استقلال و پرسپولیس رخ داد که این درگیری برای دقایقی هر لحظه بیشتر می شد.

اختلاف هواداران از کری خوانی عادی شروع و در نهایت به درگیری ختم شد. لیدرهای دو تیم نیز در میان این درگیری ها حضور داشته اند. در حالی که برای مدتی شدت درگیری بیشتر می شد، نیروی انتظامی به این درگیری ورود کرد و درگیری پایان یافت. هم چنین تعدادی از افراد حاضر در این درگیری از سوی نیروی انتظامی به اتهام نزاع دسته جمعی بازداشت شدند.