کتاب «سیاست گذاری گردشگری در کشورهای اسلامی» منتشر شد

سیب موز کتاب «سیاست گذاری گردشگری در کشورهای اسلامی» منتشر شد گروه دانشگاه: کتاب «سیاست گذاری گردشگری در کشورهای اسلامی» به همت سازمان انتشارت جهاددانشگاهی منتشر شد. به گزارش

خبرگزاری بین المللی قرآن (ایکنا)، به نقل از روابط عمومی سازمان انتشارت

جهاددانشگاهی کتاب «سیاست گذاری گردشگری در کشورهای اسلامی» تألیف سیدیحیی

صفوی و سیدحمزه صفوی به همت سازمان انتشارت جهاددانشگاهی در چهار بخش تدوین شده است. در بخش اول کتاب،

تعاریف و مفاهیم نظری مرتبط با گردشگری مورد بحث قرار می گیرد. مولف در فصل اول با

توجه به تنوع تعاریف گردشگری به بیان تعاریف مختلف این مفهوم می پردازد و انواع

مختلف

گردشگری از جمله گردشگری فرهنگی، مذهبی، بوم شناختی، ورزشی، سلامت، عدالت جویانه

و

الکترونیکی مورد بررسی قرار می گیرد.

به گزارش سیب موز در فصل دوم با عنوان جایگاه گردشگری در

برنامه ریزی و سیاست گذاری های ملی، به بررسی

تعاریف و مشخصه های سیاست گذاری گردشگری و نقش دولت در

سیاستگذاری گردشگری پرداخته شده است. صنعت گردشگری بدون مداخله دولت ها قادر نیست به

بقای خود ادامه دهد زیرا تنها دولت ها هستند که توان تأمین ثبات

سیاسی، امنیت، وضع قوانین و منابع مالی موردنیاز این بخش را دارند و تنها دولت ها

قادرند خدمات و امکانات لازم و زیرساخت های اساسی را فراهم

کنند. همچنین با توجه به اینکه گردشگری، متأثر از عوامل پیچیده و درهم تنیده

اقتصادی،سیاسی، فرهنگی و اجتماعی است در فصل سوم تاثیرات مثبت و منفی بخش های

مذکور بر روی یکدیگر بیان می شود.

در بخش

دوم کتاب، به بیان مفاهیم مرتبط با گردشگری مذهبی و گردشگری اسلامی پرداخته شده است و

تاریخچه کوتاهی از گردشگری مذهبی و زیارت در جهان ارائه می شود. بهره برداری صحیح

و سالم از صنعت گردشگری در کشورهای اسلامی باید با الهام از قرآن و ارزش های

اسلامی همراه باشد و نخستین شرط موفقیت آن این است که زمینه های جذب گردشگری مذهبی

را براساس آیات قرآنی و روایات اسلامی فراهم آوریم و در چارچوب قوانین مذهبی و

آداب و رسوم اسلامی، این صنعت را فعال و پویا سازیم.

به منظور

درک ابعاد و شاخص های گردشگری در کشورهای اسلامی در بخش سوم به معرفی الگوهای موفق

گردشگری در کشورهای اسلامی پرداخته می شود. در این بخش، هشت کشور مالزی، امارات متحده

عربی، ترکیه، اندونزی، عربستان سعودی، مراکش و اردن به عنوان کشورهای موفق معرفی

شده اند. در هر فصل، پس از معرفی هر کشور، به طبقه بندی آثار و جاذبه های گردشگری

آن کشور براساس انواع گردشگری فرهنگی، طبیعی، سلامت، ورزشی، تجاری و بازرگانی،

الکترونیکی وانواع گردشگری مذهبی پرداخته می پردازد. در ادامه تاثیرات اقتصادی،

اجتماعی و فرهنگی گردشگری مورد بررسی قرار  می گیرد و پس از تحلیل شاخص های

رقابت پذیری سفر و گردشگری در آن کشور، به رویکرد و نقش دولت در گردشگری اشاره می شود. در بخش پایانی، پس از معرفی مناطق گردشگری بر روی نقشه، تلاش شده است تا

نقاط قوت، ضعف، تهدید و فرصت گردشگری در آن کشور مورد تحلیل قرار گیرد.

در بخش

چهارم عوامل تاثیرگذار بر رشد گردشگری از جمله ملزومات، برنامه ها و زیرساخت های موردنیاز

گردشگری و حوادث سیاسی تاثیرگذار بر گردشگری در کشورهای اسلامی از جمله حوادث 11سپتامبر

و بهار عربی مورد بررسی قرار گرفته است.

در این مجموعه،

مولف می کوشد تا ابعاد توصیفی و تحلیلی گردشگری توامان با یکدیگر مورد بررسی قرار دهد تا ضمن معرفی آثار و جاذبه های مختلف گردشگری، به بررسی ساختار سیاست گذاری و برنامه های

توسعه گردشگری کشورها پرداخته شود تا بتوان با شناخت الگوهای موفق گردشگری درصدد برنامه ریزی برای توسعه گردشگری در سطح بین المللی، منطقه ای، ملی و محلی کشور عزیزمان برآییم.

شایان ذکر است چاپ نخست کتاب «سیاست گذاری گردشگری در

کشورهای اسلامی » با شمارگان یک هزار نسخه در 412 صفحه، به بهای 240000 ریال به

سفارش موسسه آینده پژوهی جهان اسلام از سوی سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی به

بازار عرضه شده است.

کتاب «سیاست گذاری گردشگری در کشورهای اسلامی» منتشر شد

سیب موز: کتاب «سیاست گذاری گردشگری در کشورهای اسلامی» منتشر شد