بی خبری اشکان دژاگه از فسخ قراردادش!

بی خبری اشکان دژاگه از فسخ قراردادش!

سیب موز: بی خبری اشکان دژاگه از فسخ قراردادش! سیب موز: هافبک نفوذی تیم ملی از اتفاقاتی که رسانه ها قطری از آن خبر داده اند، بی خبر است. به گزارش سیب موز: آکا ایران: دیروز رئیس باشگاه العربی اعلام کرد قرارداد اشکان دژاگه پس از توافق با این بازیکن فسخ می شود و خیمنز جای او را در لیست تیم می گیرد. اشکان و مدیر برنامه هایش اما از این موضوع بی خبر هستند و در جریان فسخ قرارداد این بازیکن قرار ندارند! از چندی قبل رسانه های قطری خبرهای متناقضی درباره دژاگه اعلام کردند اما تا این لحظه قرارداد او فسخ نشده است.