تصاویر: هواداران دربی 83 – مجله مراحم

سیب موز: حواشی دربی هشتاد و سوم پرسپولیس و استقلال

استقلال و پرسپولیس در نخستین رویارویی در لیگ شانزدهم به تساوی بدون گل رسیدند.

دربی هشتاد و سوم پایتخت با نتیجه مساوی به پایان رسید. این بازی که با مسابقه قبلی دو تیم به لحاظ هیجان و کیفیت بازی تفاوت بسیاری داشت، سرانجام بدون ردوبدل شدن گل به پایان رسید. در طول بازی دو تیم خطر هایی خلق کردند که ترکیب بی دقتی و هوشیاری درواز ه بان های سرخابی مانع از ثبت گل شد. پرسپولیس با این مساوی با تراکتور در امتیاز دوازده مشترک شد اما تیم تبریزی به دلیل تفاضل گل بهتر در رده نخست جدول نشست.

هواداران دو آتیشه دربی

تصاویر: هواداران دربی ۸۳ – مجله مراحم

سیب موز: تصاویر: هواداران دربی 83 – مجله مراحم

تصاویر: هواداران دربی ۸۳ – مجله مراحم 2 تصاویر: هواداران دربی ۸۳ – مجله مراحم 3 تصاویر: هواداران دربی ۸۳ – مجله مراحم 4 تصاویر: هواداران دربی ۸۳ – مجله مراحم 5 تصاویر: هواداران دربی ۸۳ – مجله مراحم 6 تصاویر: هواداران دربی ۸۳ – مجله مراحم 7 تصاویر: هواداران دربی ۸۳ – مجله مراحم 8 تصاویر: هواداران دربی ۸۳ – مجله مراحم 9 تصاویر: هواداران دربی ۸۳ – مجله مراحم 10 تصاویر: هواداران دربی ۸۳ – مجله مراحم 11 تصاویر: هواداران دربی ۸۳ – مجله مراحم 12 تصاویر: هواداران دربی ۸۳ – مجله مراحم 13 تصاویر: هواداران دربی ۸۳ – مجله مراحم 14 تصاویر: هواداران دربی ۸۳ – مجله مراحم 15 تصاویر: هواداران دربی ۸۳ – مجله مراحم 16 تصاویر: هواداران دربی ۸۳ – مجله مراحم 17 تصاویر: هواداران دربی ۸۳ – مجله مراحم 18 تصاویر: هواداران دربی ۸۳ – مجله مراحم 19 تصاویر: هواداران دربی ۸۳ – مجله مراحم 20 تصاویر: هواداران دربی ۸۳ – مجله مراحم 21 تصاویر: هواداران دربی ۸۳ – مجله مراحم 22 تصاویر: هواداران دربی ۸۳ – مجله مراحم 23 تصاویر: هواداران دربی ۸۳ – مجله مراحم 24 تصاویر: هواداران دربی ۸۳ – مجله مراحم 25 تصاویر: هواداران دربی ۸۳ – مجله مراحم 26 تصاویر: هواداران دربی ۸۳ – مجله مراحم 27 تصاویر: هواداران دربی ۸۳ – مجله مراحم 28 تصاویر: هواداران دربی ۸۳ – مجله مراحم 29 تصاویر: هواداران دربی ۸۳ – مجله مراحم 30 تصاویر: هواداران دربی ۸۳ – مجله مراحم 31 تصاویر: هواداران دربی ۸۳ – مجله مراحم 32 تصاویر: هواداران دربی ۸۳ – مجله مراحم 33 تصاویر: هواداران دربی ۸۳ – مجله مراحم 34 تصاویر: هواداران دربی ۸۳ – مجله مراحم 35