گفتمان سبک زندگی با رویکرد فضای مجازی در شوش برگزار شد

گفتمان سبک زندگی با رویکرد فضای مجازی در شوش برگزار شد

سیب موز: گفتمان سبک زندگی با رویکرد فضای مجازی در شوش برگزار شد سیب موز گفتمان سبک زندگی با رویکرد فضای مجازی در شوش برگزار شد گروه اندیشه: گفتمان سبک زندگی با رویکرد فضای مجازی صبح امروز، 15 شهریورماه در روستای شهید دانش شهرستان شوش برگزار شد. کریم ستاوی، مدیر

کانون های فرهنگی ـ هنری مساجد شهرستان شوش در گفت وگو با خبرگزاری بین المللی قرآن(ایکنا) از

خوزستان، گفت: گفتمان سبک زندگی با رویکرد شبکه های مجازی امروز دوشنبه 15

شهریورماه در روستای شهید دانش شهرستان شوش برگزار شد.

به گزارش سیب موز وی اظهار کرد: این برنامه از

سوی امور مساجد شهرستان شوش در حسینیه رهروان امام حسین(ع) برگزار شد و حمید حمادی

مدرس دانشگاه و کارشناس مسائل خانواده در این برنامه در خصوص تأثیرات شبکه های

مجازی بر زندگی انسان سخن گفت.

ستاوی با بیان اینکه خانواده های حاضر

در این گفتمان از برنامه استقبال و تقاضای استمرار چنین جلساتی را کردند، افزود: تشکیل چنین گفتمان هایی باتوجه به نیازمندی خانواده ها در دیگر مساجد و کانون ها پیگری می شود.

مدیر کانون های فرهنگی ـ هنری مساجد شهرستان شوش با اشاره به دیگر برنامه کانون های مساجد گفت: روز گذشته 14 شهریورماه گفتمان مهدویت با حضور دکتر علیرضا کریمی در شهرک بهرام برگزار

شد. اعزام مدیران کانون ها جهت شرکت در طرح اندیشه های آسمانی و برنامه ریزی جهت اجرای دوره سوم طرح معرفت برنامه های دیگر کانون ها در شوش است.