موافقت ضمنی با عضویت سازمان تأمین اجتماعی در کمیسیون تبلیغ و ترویج

موافقت ضمنی با عضویت سازمان تأمین اجتماعی در کمیسیون تبلیغ و ترویج

سیب موز: موافقت ضمنی با عضویت سازمان تأمین اجتماعی در کمیسیون تبلیغ و ترویج سیب موز موافقت ضمنی با عضویت سازمان تأمین اجتماعی در کمیسیون تبلیغ و ترویج گروه فعالیت های قرآنی: دبیر مجمع مشورتی شورای توسعه فرهنگ قرآنی از موافقت ضمنی با عضویت سازمان تأمین اجتماعی در کمیسیون فعالیت های تبلیغی ـ ترویجی در هفتاد و پنجمین جلسه مجمع مشورتی این شورا خبر داد و گفت: در این زمینه مقرر شد تصویب نهایی عضویت این سازمان در جلسات آتی شورای توسعه، مورد بررسی قرار گیرد. رضا سلامت پناه، دبیر مجمع مشورتی شورای توسعه فرهنگ قرآنی در گفت وگو با خبرگزاری بین المللی قرآن(ایکنا)، با اشاره به برگزاری هفتاد و پنجمین جلسه مجمع مشورتی شورای توسعه فرهنگ قرآنی، گفت: این جلسه روز یکشنبه، چهاردهم شهریورماه در محل دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی از ساعت 15 تا 17 برگزار شد.وی افزود: در ابتدای جلسه ضمن گرامی داشت سالگرد شهادت شهدای منا و مهاجران الی الله به صورت اختصار به دستور جلسات این جلسه اشاره شد تا در ادامه به جزئیات آنها پرداخته شود. به گزارش سیب موز دبیر مجمع مشورتی شورای توسعه فرهنگ قرآنی با اشاره به اینکه دستور نخست این جلسه، به ارائه و بررسی پیش نویس سند راهبردی «توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی» اختصاص یافت، تصریح کرد: این پیش نویس در راستای اجرای ماده چهار قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و پس از طی مراحل مختلف تدوین و بازنگاری، در نشست چهار روزه تدوین سند راهبردی توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی(مورخ 95/05/04 تا 95/04/06) مورد بازآفرینی و نهایی سازی قرار گرفت.سلامت پناه اظهار کرد: در این جلسه پس از ارائه مباحث اساسی و مبنایی از سوی اعضا و اخذ پیشنهادات و تصمیمات در مورد کلیات پیش نویس سند، مقرر شد با توجه به طرح پیش نویس سند در جلسه آتی شورای توسعه فرهنگ قرآنی، اعضای مجمع نظرات مکتوب خود را به دبیرخانه شورا ارائه کنند تا مورد استفاده قرار گیرد. وی خاطرنشان کرد: در انتهای جلسه پیشنهاد عضویت سازمان تأمین اجتماعی در کمیسیون توسعه فعالیت های تبلیغی ـ ترویجی قرآنی مورد بحث و بررسی قرار گرفت که پس از توضیحات معاون فرهنگی سازمان تأمین اجتماعی، ضمن موافقت اکثریت اعضا، مقرر شد تصویب نهایی عضویت این سازمان در جلسات آتی شورای توسعه، مورد بررسی قرار گیرد. یادآور می شود، در این جلسه مقرر بود تا گزارش دوره بیست و چهارم نمایشگاه بین المللی قرآن و نیز گزارش 10 سال اجرای طرح اعطای مدرک به حافظان قرآن کریم نیز مورد بررسی قرار بگیرد که به دلیل طولانی شدن زمان جلسه به جلسات آینده موکول شد.