تحلیل بین رشته ای حقوق و کسب و کار، تکلیف شرعی است

تحلیل بین رشته ای حقوق و کسب و کار، تکلیف شرعی است

سیب موز: تحلیل بین رشته ای حقوق و کسب و کار، تکلیف شرعی است سیب موز تحلیل بین رشته ای حقوق و کسب و کار، تکلیف شرعی است گروه اجتماعی: عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی گفت: ارائه مدل های مختلف کسب وکار و توانمندی جهت دانش افزایی در این خصوص بغیر از تکلیف مدیریتی یک رسالت اخلاقی و قرآنی برای اشتغال جوانان است. به گزارش خبرگزاری بین المللی قرآن (ایکنا) از آذربایجان غربی، حبیب ولی زاده، عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی استان روز گذشته، 14 شهریورماه در کارگاه تخصصی تحولات حقوق جزا در محیط های حقوقی کسب و کار از سوی گروه مدیریت کسب و کار معاونت پژوهشی جهاد دانشگاهی استان برگزار شد، گفت: عوامل مختلف و اثرگذار اصلی بر این کسب وکارها مباحث حقوقی است که باید با توجه به ریشه قرآن و خصوصیات خاص قوانین این رویکرد بین رشته ای تحقیقاتی در حوزه کسب وکار و قوانین با ظرافت علمی خاصی برنامه ریزی می شود.وی گفت: گروه های پژوهشی جهاد دانشگاهی به صورت محض نبوده و به شکل بین رشته ای سعی در واکاوی و نگرش تخصصی یک موضوع علمی  در ابعاد مختلف حوزه های کاربردی جامعه بر اساس نیازهای واقعی دارند. به گزارش سیب موز ولی زاده ادامه داد: این مهم یک مزیت استثنایی برای گروه های پژوهشی جهاد دانشگاهی کشور است که از نگرش تک بعدی صرف به سمت ایجاد و تولید محتوا و نگرش بین رشته ای مورد نیاز جامعه گسیل پیدا کرده است.وی با تشریح مبانی کسب و کار در علوم مختلف خاطر نشان ساخت: مدل سازی برای کسب و کارها از ضروریات رونق اشتغال زایی است و محیط حقوقی برای همه حوزه ها از جمله حوزه مدیریت کسب و کار ضروری بوده و باید مطالعات تخصصی از ابعاد مختلف بر روی آن صورت پذیرد.