تلاوت دو ساعته «مصطفی اسماعیل» در مسجد سلطان ابوالعلاء

سیب موز تلاوت دو ساعته «مصطفی اسماعیل» در مسجد سلطان ابوالعلاء گروه فعالیت های قرآنی: تلاوت شاهکار سوره حجرات و ق با صوت مصطفی اسماعیل که در سال 1975 میلادی در مسجد معروف سلطان ابوالعلاء قاهره اجرا شده ارائه می شود.

تلاوت دو ساعته «مصطفی اسماعیل» در مسجد سلطان ابوالعلاء

سیب موز: تلاوت دو ساعته «مصطفی اسماعیل» در مسجد سلطان ابوالعلاء به گزارش خبرگزاری بین المللی قرآن (ایکنا) مصطفی اسماعیل، قاری برجسته مصری در سال 1975 میلادی در مسجد سلطان ابوالعلاء شهر قاهره، به تلاوت آیات 13 تا 18 سوره حجرات، 1 تا 45 سوره ق، 16 تا 46 سوره نازعات، سوره شمس، سوره حمد و ابتدای سوره بقره پرداخته است.مدت زمان این تلاوت یک ساعت و 48 دقیقه است و در کانال این قاری بین المللی(اکبرالقراء) منتشر شده است. دریافت