آشنایی خردسالان با قرآن در مهدقرآن دزفول

آشنایی خردسالان با قرآن در مهدقرآن دزفول

سیب موز: آشنایی خردسالان با قرآن در مهدقرآن دزفول سیب موز آشنایی خردسالان با قرآن در مهدقرآن دزفول گروه فعالیت های قرآنی: مهدقرآنی مؤسسه دارالنور و البصیرت دزفول با هدف آشنایی خردسالان با کلمات قرآنی دوره های قرآنی ویژه خردسالان برگزار خواهد کرد. مریم تقوی، مدیر

مؤسسه قرآنی دارالنور و البصیرت دزفول در گفت وگو با خبرگزاری بین المللی

قرآن(ایکنا) از خوزستان، از آغاز فعالیت مهدقرآنی در این مؤسسه خبر داد.

به گزارش سیب موز وی با اشاره به

اینکه مهدقرآنی این مؤسسه ویژه خردسالان 5 تا 6 ساله در این مؤسسه آغاز به فعالیت

کرده است، افزود: ثبت نام جهت شرکت در این دوره آغاز شده است و ثبت نام در این مهد از ابتدای شهریورماه آغاز شده است و تا پایان شهریورماه

ادامه خواهد یافت. ثبت نام به صورت حضوری و همه روزه در این مؤسسه انجام می شود.

مدیر مؤسسه قرآنی

دارالنور و البصیرت دزفول با اشاره به اینکه در این مهد به برگزاری دوره روخوانی و

روانخوانی ویژه خردسالان توجه شده است، افزود: در ابتدا حروف الفبا به خردسالان

آموزش داده می شود و سپس قرائت قرآن به آنان آموخته خواهد شد.

وی با اظهار به

اینکه ظرفیت شرکت در این دوره 30 قرآن آموز است، افزود: همزمان با آموزش قرائت

قرآن برخی نکات علمی نیز به قرآن آموزان آموزش داده می شود.

تقوی در پایان

هدف از برگزاری این دوره را آشنایی خردسالان با مفاهیم و کلمات قرآن عنوان کرد.