کسب دو رتبه کشوری خوزستان در مسابقات قرآن شاهد و ایثارگر کشور

کسب دو رتبه کشوری خوزستان در مسابقات قرآن شاهد و ایثارگر کشور

سیب موز: کسب دو رتبه کشوری خوزستان در مسابقات قرآن شاهد و ایثارگر کشور سیب موز کسب دو رتبه کشوری خوزستان در مسابقات قرآن شاهد و ایثارگر کشور گروه فعالیت های قرآنی: نمایندگان خوزستان در مرحله کشوری بیست و هشتمین مسابقات قرآن بنیاد شهید و امور ایثارگران دو رتبه برتر در رشته حفظ کل و حفظ 10 جزء قرآن کریم کسب کردند. علی حمادی، مسئول دارالقرآن بنیاد شهید و امور ایثارگران خوزستان در گفت وگو با خبرگزاری بین المللی قرآن(ایکنا) از خوزستان، با اشاره به برگزاری مرحله کشوری بیست و هشتمین مسابقات قرآن بنیاد شهید و امور ایثارگران در مشهد، گفت: مسابقات ایثارگران و فرزندان پسر از 12 شهریور آغاز شد و اختتامیه آن امروز 15 شهریور برگزار می شود.وی با بیان اینکه 8 نماینده از خوزستان در این گروه در مسابقات کشوری شرکت کردند، افزود: با پایان یافتن رقابت ها و اعلام نتایج شرکت کنندگان شاهد و ایثارگر استان خوزستان موفق به کسب دو رتبه سومی شدند.حمادی ادامه داد: علی آلبوطرفی در رشته حفظ کل قرآن کریم رتبه سوم را به دست آورد و علی سرخه نیز در رشته حفظ 10 جزء رتبه سوم را کسب کرد.مسئول دارالقرآن بنیاد شهید و امور ایثارگران خوزستان گفت: مسابقات گروه همسران و فرزندان دختر شاهد و ایثارگر نیز از 15 تا 18 شهریورماه در مشهد برگزار خواهد شد.یادآور می شود؛ 8 آقا و 13 بانو از خوزستان در بیست و هشتمین مسابقات قرآن بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور و شرکت کردند. این مسابقات در رشته های حفظ، قرائت، مفاهیم و تفسیر قرآن کریم برگزار می شوند.