کری خوانی بازیکن تازه وارد “پرسپولیس” برای آبی ها + تصویر

سیب موز ساسان انصاری، بازیکن تازه وارد سرخپوشان تهرانی، به محض عقد قرارداد با پرسپولیس برای تیم رقیب کری خواند.

کری خوانی بازیکن تازه وارد “پرسپولیس” برای آبی ها + تصویر

سیب موز: کری خوانی بازیکن تازه وارد “پرسپولیس” برای آبی ها + تصویر

ساسان انصاری، بازیکن تازه وارد سرخپوشان تهرانی، به محض عقد قرارداد با پرسپولیس برای تیم رقیب کری خواند.

در زیر کری خوانی او را مشاهده می کنید.

کری خوانی بازیکن تازه وارد “پرسپولیس” برای آبی ها + تصویر 2

افق