بازگشت دروازه بان سابق استقلال، طالب لو رفتنی شد؟

بازگشت دروازه بان سابق استقلال، طالب لو رفتنی شد؟

سیب موز: بازگشت دروازه بان سابق استقلال، طالب لو رفتنی شد؟

سیب موز امروز رسانه ها از بازگشت سیدحسین حسینی، دروازه بان سابق استقلال که برای گذراندن خدمت سربازی به ملوان رفته بود خبر دادند.

بازگشت حسینی به استقلال معنایش این است که منصوریان،طالب لو را نمی خواهد. اگرچه با حضور طالب لو هم،رحمتی دروازه بان اول وثابت آبی ها بود اما با آمدن حسینی خیال کاپیتان آبی ها از فصل گذشته هم راحت تر خواهد شد.