راز اولین خرید بزرگ “پرسپولیس”/ درست مثل علیپور

سیب موز علیرضا بیرانوند هنوز یک فصل دیگر با باشگاه نفت تهران قرارداد دارد، اما از قرار معلوم عمل نکردن این باشگاه به تعهدات مالی اش باعث شده او بازیکن آزاد محسوب شود و بتواند به هر تیمی که دلش می خواهد منتقل شود.

راز اولین خرید بزرگ “پرسپولیس”/ درست مثل علیپور

سیب موز: راز اولین خرید بزرگ “پرسپولیس”/ درست مثل علیپور

علیرضا بیرانوند هنوز یک فصل دیگر با باشگاه نفت تهران قرارداد دارد، اما از قرار معلوم عمل نکردن این باشگاه به تعهدات مالی اش باعث شده او بازیکن آزاد محسوب شود و بتواند به هر تیمی که دلش می خواهد منتقل شود.

این درست شبیه همان شرایطی است که بین دو نیم فصل لیگ چهاردهم برای علی علیپور رخ داد.

به گزارش سیب موز مهاجم سابق راه آهن در آن زمان با استفاده از بندی مشابه در قراردادش توانست از جمع زردپوشان جدا شود و به پرسپولیس بپیوندد.

در قرارداد علیپور قید شده بود او اگر تا پایان نیم فصل کمتر از 30درصد دستمزدش را گرفته باشد می تواند آزادانه به تیمی دیگر منتقل شود که همین اتفاق هم افتاد.

ظاهرا بندی مشابه در قرارداد بیرانوند نیز گنجانده شده است. گفته می شود او در این فصل تنها 10درصد مبلغ قراردادش را گرفته است.