خوش گذرانی مهاجم جوان پرسپولیس در بوشهر +تصویر

سیب موز مهدی طارمی به دور از حواشی راجع به ماندن یا رفتنش از پرسپولیس در زادگاه خود استراحت می کند.

خوش گذرانی مهاجم جوان پرسپولیس در بوشهر +تصویر

سیب موز: خوش گذرانی مهاجم جوان پرسپولیس در بوشهر +تصویر

گویا مهاجم جوان پرسپولیس که راضی به ماندن در این تیم نیست این روزها در بوشهر به سر می برد و در حال تفریح کردن است.

خوش گذرانی مهاجم جوان پرسپولیس در بوشهر +تصویر 2