عابربانک: لباس “پرسپولیس” خیلی ارزشمند است/ از لیست برانکو حمایت مالی می کنم

عابربانک: لباس “پرسپولیس” خیلى ارزشمند است/ از لیست برانکو حمایت مالی می کنم

سیب موز: عابربانک: لباس “پرسپولیس” خیلی ارزشمند است/ از لیست برانکو حمایت مالی می کنم

سیب موز  هدایتی در صفحه اجتماعی اش نوشت: «باآرزوی بهترینها برای همه هموطنهای عزیزم بویژه دوستانی که به من اظهارلطف وتبریک گفتن. دوستان کمی صبور باشید لباس پرسپولیس خیلی ارزشمنده عاشقان می مانند وقرارداد خود ر اتمدید وامضاء میکنند. بازیکنان جوان ما میفهمند باحمایت مردم و هواداران، فوتبال آنها استمرار و محبوبیت بدست میاورند. مدیران با لیست ارائه شده از سوی جناب آقای برانکو قدرتمندانه اقدام می کنند. بنده ام پشتیبان و حمایت مالی خواهم کرد. به امید موفقیت وسربلندی در آسیا. روزهای خوب در انتظار است فقط حمایت وصبور باشید. کاپیتان نوروزی منتظر جام قهرمانی است».